Takıntı Ek ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Takıntı Ek" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Takıntı Ek" ne demek?

 1. Anadolu ağızlarında bazı sözcüklere takılan ve görevi dışında kullanılan ek: -im (bari-m, belki-m) , -ın (artık-ın) , -ten (gülerek-ten, gelerek-ten) vb.

Takıntı Ek nedir? İlişkili sözcükler

 • Sınırlama Eki: İsimlere yönelme ekinden sonra gelerek mekânda ve zamanda sınırlama gösteren ek: + GAÇA <+GA + ÇA eki. Eski ve Orta Türkçede nispeten canlıdır. Türkiye dışı yazı dillerinde ve lehçelerde devam etmektedir. Türkiye Türkçesinde yerini +A kadar, +A dek edatlarına bırakmıştır. Ancak, bazı Anadolu Ağızlarında yine de canlı bir kullanılışa sahiptir: ET. Bilge Tonyukuk altun yışgaça devamı...
 • Takımyıldız Takım: Gökyüzü üzerine rasgele serpilmiş yıldızların kolayca ayırt edilebilmesi için düşünülen kümeler. Eskiden kimi kümeler hayvanlara, gemi ve pergel gibi araçlara, biçimlere benzetilmiş; kimi kümelerde zamanın tanrıları olarak tasarlanmıştır. Büyükayı, Küçükayı, Akrep, Herkül, Çoban gibi. Bugün bu adların çoğu kullanılıyor. Ancak bölge sınırları 1925’de yeniden belirtilmiş, böylece gökyüzü 88 takımyıldıza ayrılmıştır. devamı...
 • Gırtlaksıllaşma: Bir sesin çeşitli etkenler altında gırtlak sesine dönüşmesi olayı. Yazı dilimizde görülmeyen bir olaydır. Bazı Anadolu ağızlarında özellikle Orta ve Doğu Anadolu ağızlarında k>h, k>g>g şeklinde örnekler verir: yakışı>yakşı>yahşı, dakuz>dohuz, bakacak>bahacah; kardeş>gardaş>gardaş, koyun>goyun>goyun vb. devamı...
 • Metilsalisilat: İrrite edici olmayan ve deriye sürülerek kullanılan salisilik asit türevi ilaç. devamı...
 • Kloralhidrat: Vücuda alındıktan sonra karaciğerde trikloretanole dönüştürülerek etkin duruma getirilen, hipnotik ve anestezik amaçla kullanılan aldehit türevi bir ilaç. devamı...
 • Süzüntü: Bir sıvıyı süzerek elde edilen tortu. Vücut suyunun dışarı atılması sırasında böbrekte kıvrımlı kanalcıklara geçen ve içinde çeşitli kimyasal maddeler bulunan sıvı. devamı...
 • Ağızsıllaşma: Geniz seslerinin ağız seslerine dönüşmesi olayı. Boğumlanma özelliği bakımından aynı zamanda birer geniz sesi niteliği taşıyan n ve ñ ünsüzleri ile, benzeşme yolu ile sonradan genizsilleşmiş olan bazı ünsüzlerin doğrudan doğruya veya yeni ses değişmeleri ile ayrışıma uğrayarak ñ (n) > g, ğ, y şekillerinde bir ağız sesine dönüşmesi. Bu olay bugünkü yazı dilimizden çok, devamı...
 • Künan: “Ederek, yaparak, eden, yapan” manalarına gelerek kelimelere eklenir. Mesela: (Hande-künan: Gülerek) devamı...
 • Alıntı Ek: Bir dile başka bir dilden girmiş, benimsenmiş ve o dilin kelimeleriyle de kullanılmış olan ek: Ar.+ât: gelişât, gidişât; Far. +dâr: emekdâr>emektar; Far. bâz: canbâz > cambaz, kuşbâz>kuşbaz, oyunbâz>oyunbaz, Ar. +iyet: faaliyet; Ar. +î: altunî, gümüşî, hususî; Moğ.-tay: danıştay, kurultay, yargıtay; Fr. +al: tüzel, ilkel, özel, doğal; +ça: Tanrıça; Fr. -matik: bankamatik “bankadan para çekme makinesi” devamı...
 • Falan: Söylenmesi istenmeyen veya gerekli görülmeyen bir özel adın yerini tutan kelime, filan. Cümlede belirtilen nesne veya nesnelerden sonra gelerek “ve benzerleri” anlamında kullanılan bir söz Örnek: Hiç heyecan falan göstermiyor. Ö. Seyfettin Tarih, devamı...

Takıntı Ek ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.