takiyye ne demek

Takiyye

Takiyye, bir kişinin inancını veya görüşlerini gizlemek veya korumak için yalan söylemesi veya aldatıcı davranışlarda bulunmasıdır. Bu terim genellikle dini veya siyasi bağlamda kullanılır.

Takiyye, İslam hukukunda tartışmalı bir konudur. Bazı alimler, takiyyenin belirli durumlarda caiz olduğunu savunurken, diğerleri ise her zaman yasak olduğunu savunur.

Takiyye, İslam tarihinde birçok kez kullanılmıştır. Örneğin, Hz. Muhammed’in Mekke’de yaşadığı dönemde, Müslümanlar müşriklerin zulmüne maruz kalıyordu. Bu nedenle, Hz. Muhammed ve arkadaşları inançlarını gizlemek için takiyyeye başvuruyorlardı.

Takiyye, günümüzde de bazı Müslüman topluluklar tarafından kullanılmaktadır. Örneğin, İran’da Şii Müslümanlar, Sünni Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülkede yaşadıkları için inançlarını gizlemek için takiyyeye başvurmaktadırlar.

Takiyye, tartışmalı bir konu olmasına rağmen, İslam hukukunun önemli bir parçasıdır. Bu terim, Müslümanların inançlarını ve görüşlerini korumak için kullanabilecekleri bir araçtır.

Takiyyenin Tarihi

Takiyye, İslam tarihinde uzun bir geçmişe sahiptir. Hz. Muhammed’in Mekke’de yaşadığı dönemde, Müslümanlar müşriklerin zulmüne maruz kalıyordu. Bu nedenle, Hz. Muhammed ve arkadaşları inançlarını gizlemek için takiyyeye başvuruyorlardı.

Hz. Muhammed, Medine’ye hicret ettikten sonra, takiyyeye olan ihtiyacı azaldı. Ancak, Müslümanlar arasında takiyyenin kullanımı devam etti. Örneğin, Hz. Ali, Muaviye ile yaptığı savaş sırasında takiyyeye başvurmuştur.

Takiyye, Emevi ve Abbasi dönemlerinde de kullanılmıştır. Bu dönemde, Şiiler, Sünnilerin çoğunlukta olduğu bir ülkede yaşadıkları için inançlarını gizlemek için takiyyeye başvuruyorlardı.

Takiyye, günümüzde de bazı Müslüman topluluklar tarafından kullanılmaktadır. Örneğin, İran’da Şii Müslümanlar, Sünni Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülkede yaşadıkları için inançlarını gizlemek için takiyyeye başvurmaktadırlar.

Takiyyenin İslam Hukukundaki Yeri

Takiyye, İslam hukukunda tartışmalı bir konudur. Bazı alimler, takiyyenin belirli durumlarda caiz olduğunu savunurken, diğerleri ise her zaman yasak olduğunu savunur.

Takiyyenin caiz olduğunu savunan alimler, bunun Müslümanların inançlarını ve görüşlerini korumak için kullanılabilecek bir araç olduğunu ileri sürmektedirler. Bu alimler, Hz. Muhammed’in ve diğer sahabelerin takiyyeye başvurduklarını örnek olarak göstermektedirler.

Takiyyenin yasak olduğunu savunan alimler ise, bunun yalan söylemek ve aldatmak anlamına geldiğini ileri sürmektedirler. Bu alimler, Kur’an-ı Kerim’de yalan söylemenin yasaklandığını belirten ayetleri örnek olarak göstermektedirler.

Takiyyenin Günümüzdeki Kullanımı

Takiyye, günümüzde de bazı Müslüman topluluklar tarafından kullanılmaktadır. Örneğin, İran’da Şii Müslümanlar, Sünni Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülkede yaşadıkları için inançlarını gizlemek için takiyyeye başvurmaktadırlar.

Takiyye, ayrıca, bazı Müslüman ülkelerde siyasi amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Örneğin, bazı Müslüman liderler, iktidarlarını korumak için takiyyeye başvurmaktadırlar.

Takiyyenin Eleştirisi

Takiyye, bazı Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar tarafından eleştirilmektedir. Bu eleştiriler genellikle iki ana başlık altında toplanmaktadır:

  • Takiyye, yalan söylemek ve aldatmak anlamına gelmektedir. Bu nedenle, İslam hukukuna aykırıdır.
  • Takiyye, Müslümanların gerçek inançlarını gizlemelerine yol açmaktadır. Bu nedenle, Müslümanların toplum içinde güvenilirliğini zedelemektedir.

Sonuç

Takiyye, İslam tarihinde uzun bir geçmişe sahip olan ve günümüzde de bazı Müslüman topluluklar tarafından kullanılan bir uygulamadır. Takiyye, İslam hukukunda tartışmalı bir konudur. Bazı alimler, takiyyenin belirli durumlarda caiz olduğunu savunurken, diğerleri ise her zaman yasak olduğunu savunur. Takiyye, bazı Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar tarafından eleştirilmektedir. Bu eleştiriler genellikle iki ana başlık altında toplanmaktadır: Takiyye, yalan söylemek ve aldatmak anlamına gelmektedir. Bu nedenle, İslam hukukuna aykırıdır. Takiyye, Müslümanların gerçek inançlarını gizlemelerine yol açmaktadır. Bu nedenle, Müslümanların toplum içinde güvenilirliğini zedelemektedir.


Yayımlandı

kategorisi