takoz sözlük anlamı nedir?

Sözlükte takoz kelimesinin manası:

  1. Bir eşyanın altına kıpırdamadan dik durması için yerleştirilen ağaç kama, kıskı.
  2. Bir taşıtın kaymaması, kımıldamaması için tekerlekleri altına yerleştirilen tahta, plastik vb. engel.
  3. Çivi çakmak için duvarın içine yerleştirilen ağaç parçası.
  4. Kızaktaki geminin, üstünde oturduğu ağaçlardan her biri.
  5. Lakerda yapılmak için kesilmiş torik balığı parçası.
  6. Kaba saba insan.
  7. Döşem araçlarının yerlerine kurulabilmeleri için duvar içine gömülü konan piramit biçiminde kesik dörtgen ağaç parçası.
  8. Bk. takoz

takoz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları