taksirat

Taksirat: İngilizce ve Türkçe Anlamı ve Kullanımı

Giriş

“Taksirat” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılan bir terimdir. İngilizce’de “fault” olarak çevrilen taksirat, bir kişinin veya kuruluşun bir hata, kusur veya ihmali ifade eder. Türkçe’de ise taksirat, bir kişinin veya kuruluşun bir suçu, günahı veya kusurunu ifade eder. Bu makale, taksirat kelimesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanımını ve ilgili örnekleri inceleyecektir.

İngilizce Anlamı: Fault

İngilizce’de “fault” kelimesi, aşağıdaki anlamlarda kullanılabilir:

 • Bir kişinin veya kuruluşun bir hata, kusur veya ihmali
 • Bir makinenin veya sistemin arızası veya hatası
 • Bir suç veya günah
 • Bir kişinin veya kuruluşun sorumluluğu veya yükümlülüğü

Örnekler:

 • The driver was at fault for the accident. (Sürücü kaza için suçluydu.)
 • The computer has a fault in the motherboard. (Bilgisayarın anakartında bir arıza var.)
 • It is my fault that I lost the game. (Oyunu kaybetmem benim suçum.)
 • The company is liable for any faults in the product. (Şirket, üründeki herhangi bir arızadan sorumludur.)

Türkçe Anlamı: Taksirat

Türkçe’de “taksirat” kelimesi, aşağıdaki anlamlarda kullanılabilir:

 • Bir kişinin veya kuruluşun bir suçu, günahı veya kusuru
 • Bir kişinin veya kuruluşun bir hatası veya ihmali
 • Bir kişinin veya kuruluşun bir sorumluluğu veya yükümlülüğü

Örnekler:

 • Taksiratından dolayı cezalandırıldı. (Suçundan dolayı cezalandırıldı.)
 • Bu taksiratı affetmeyeceğim. (Bu hatayı affetmeyeceğim.)
 • Taksiratları nedeniyle işten çıkarıldı. (Hataları nedeniyle işten çıkarıldı.)
 • Bu taksiratın sorumlusu benim. (Bu hatanın sorumlusu benim.)

Kullanım

Hem İngilizce hem de Türkçe’de taksirat kelimesi, aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

 • Bir kişinin veya kuruluşun bir hata, kusur veya ihmali tanımlamak için
 • Bir makinenin veya sistemin arızasını veya hatasını tanımlamak için
 • Bir kişinin veya kuruluşun bir suç veya günahını tanımlamak için
 • Bir kişinin veya kuruluşun bir sorumluluğunu veya yükümlülüğünü tanımlamak için

Örnek Cümleler

İngilizce:

 • The fault lies with the manufacturer. (Hata üreticinindir.)
 • The fault in the system caused the power outage. (Sistemdeki arıza elektrik kesintisine neden oldu.)
 • I admit my fault in this matter. (Bu konudaki hatamı kabul ediyorum.)
 • The company is not liable for any faults in the software. (Şirket, yazılımdaki herhangi bir arızadan sorumlu değildir.)

Türkçe:

 • Taksiratı nedeniyle özür diledi. (Hatası nedeniyle özür diledi.)
 • Bu taksiratı görmezden gelemem. (Bu hatayı görmezden gelemem.)
 • Taksiratları nedeniyle mahkemeye verildi. (Hataları nedeniyle mahkemeye verildi.)
 • Bu taksiratın sorumlusu ben değilim. (Bu hatanın sorumlusu ben değilim.)

Sonuç

“Taksirat” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılan bir terimdir. İngilizce’de “fault” olarak çevrilen taksirat, bir kişinin veya kuruluşun bir hata, kusur veya ihmali ifade eder. Türkçe’de ise taksirat, bir kişinin veya kuruluşun bir suçu, günahı veya kusurunu ifade eder. Bu makale, taksirat kelimesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanımını ve ilgili örnekleri incelemiştir.


Yayımlandı

kategorisi