talak ne demek

Talak Nedir?

Talak, evliliğin sona ermesi anlamına gelen bir hukuki işlemdir. Türk Medeni Kanunu’na göre, talak, eşlerden birinin diğerine boşanma davası açmasıyla gerçekleşir. Boşanma davası, eşlerden birinin diğerine karşı kusurlu davranışlarda bulunması, evlilik birliğinin temelinden sarsılması veya evliliğin yürümesinin imkânsız hale gelmesi gibi nedenlerle açılabilir.

Talak Çeşitleri

Türk Medeni Kanunu’na göre, iki tür talak vardır:

  • Anlaşmalı talak: Eşlerin birlikte başvurmasıyla gerçekleşen talaktır. Anlaşmalı talakta, eşler boşanma konusunda anlaşmış olmalı ve bu anlaşmayı mahkemeye sunmalıdırlar. Mahkeme, anlaşmayı inceleyerek boşanmaya karar verir.
  • Çekişmeli talak: Eşlerden birinin diğerine karşı dava açmasıyla gerçekleşen talaktır. Çekişmeli talakta, eşler boşanma konusunda anlaşamamışlardır ve mahkeme, boşanma davasını inceleyerek boşanmaya karar verir.

Talak Davası Nasıl Açılır?

Talak davası, eşlerden birinin diğerine karşı dava açmasıyla başlar. Dava dilekçesinde, boşanma nedenleri ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Dava dilekçesi, mahkemeye sunulduktan sonra, mahkeme, eşleri dinler ve boşanma davasını inceleyerek boşanmaya karar verir.

Talak Davasında Hangi Belgeler Gereklidir?

Talak davasında, aşağıdaki belgeler gereklidir:

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Evlilik cüzdanı fotokopisi
  • Çocuk varsa çocukların doğum belgeleri fotokopisi
  • Gelir belgesi
  • Adli sicil kaydı
  • Boşanma nedenlerini gösteren belgeler

Talak Davası Ne Kadar Sürer?

Talak davasının süresi, davanın türüne ve mahkemenin yoğunluğuna göre değişebilir. Anlaşmalı talak davaları genellikle daha kısa sürerken, çekişmeli talak davaları daha uzun sürebilir.

Talak Davasında Nafaka ve Tazminat

Talak davasında, mahkeme, eşlerden birine nafaka ve tazminat ödemeyi karar verebilir. Nafaka, boşanma nedeniyle geçimini sağlayamayacak olan eşe ödenen aylık bir paradır. Tazminat ise, boşanma nedeniyle manevi zarar gören eşe ödenen bir paradır.

Talak Davasında Çocukların Velayeti

Talak davasında, mahkeme, çocukların velayetini eşlerden birine verebilir. Velayet, çocuğun bakımını, eğitim ve öğretimini üstlenme hakkıdır. Mahkeme, velayeti verirken, çocuğun yararını göz önünde bulundurur.

Talak Davasında Mal Paylaşımı

Talak davasında, mahkeme, eşlerin mallarını paylaştırır. Mal paylaşımı, eşlerin evlilik sırasında edinmiş oldukları malların paylaştırılmasıdır. Mahkeme, mal paylaşımı yaparken, eşlerin katkı paylarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur.

Talak Sonrası Soyadı Değişikliği

Talak sonrası, kadın eş, evlilik sırasında kullandığı soyadını kullanmaya devam edebilir veya boşanmadan önceki soyadına dönebilir. Erkek eş ise, boşanmadan önceki soyadını kullanmaya devam eder.

Talak Sonrası Evlilik

Talak sonrası, eşler yeniden evlenebilirler. Ancak, boşanmadan sonraki 300 gün içinde yeniden evlenmek yasaktır. Bu süre, boşanmanın kesinleşmesinden itibaren başlar.


Yayımlandı

kategorisi