Talbot Yasası ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Talbot Yasası" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Talbot Yasası" ne demek?

 1. Eğer ağtabakanın bir noktası, yeğinliğinin devirsel değişme frekansı, görüntü erime frekansından daha yüksek bir ışıkla uyarılıyorsa, doğan duyulanma, yeğinliği, bir devir süresi içinde yayımlanan değişken ışığın ortalama yeğinliğine eşit yeğinlikte sürekli bir ışığınki ile özdeştir, bkz. görüntü erime frekansı.

Talbot Yasası nedir? İlişkili sözcükler

 • Kırpışmalı ışıkölçer: Bir görsel ışıkölçer. Bu ışıkölçerde ışık, ölçüştürülecek kaynakların bir birinden bir öbüründen, art arda değişerek aydınlatılan aynı ve tek bir alan parçasından yansıyarak göze gelir.kırpışmalı ışıkölçerde değişme hızı (frekansı), renklerin erime (birbiri içinde eriyip karışma) frekansından yüksek, ama parıltıların erime frekansından alçak olmak üzere, uygun bir biçimde seçilmelidir, bkz. görüntü erîme frekansı, eşitlik ışıkölçeri. devamı...
 • Talbot Plateau Yasası: Herhangi bir yüzeyi, kısa aralıkla açılıp kapanan bir ışıkla aydınlatınca, yüzeyin aydınlığının, ışığın eriştiği süre ile toplam süre arasındaki orana uygun olarak azalması yasası. devamı...
 • Ohm Yasası: Düz akımın yeğinliğinin yük-süren kuvvetle doğru, çevrimin direnci ile ters oranla olduğunu deyimleyen yasa. Düz akımın yeğinliğinin yük-süren kuvvetle doğru, çevrimin direnci ile ters oranla olduğunu deyimleyen yasa. devamı...
 • Laktasyon Ortalaması: İneklerde 305 gün olan laktasyon dönemindeki ortalama süt miktarı. Genellikle dalgalı sürü ortalamasından % 8-15 daha yüksektir. devamı...
 • Hipertonik: Aşırı gerimli (Yun. hyper: üstünde; tonos: ton) İzotonik bir sıvıdan daha yüksek ozmotik basınca sahip olan. Bir hücrenin ozmotik kuvvetinden yani 300 mOsm’den daha yüksek ozmotik basıncı sebebiyle ozmozdan dolayı devamı...
 • Dönüştürgeç: Yinelimde bir değişiklik yapmaksızın, belirli bir gerilimdeki dalgalı akımı başka bir gerilime çeviren aygıt. (Akımı daha alçak ya da daha yüksek gerilime çevirdiğine göre gerilim düşürücü ya da gerilim yükseltici adını alır). devamı...
 • Ultrasound: İnsan kulağının duyamıyacağı kadar yüksek frekanslı ses dalgaları. Ultra-ses. 20000 megahertzden (insanın duyabileceğŸi frekansın üzerinde) daha yüksek frekanstaki ses dalgaları; medikal görüntüleme ve tedavi için ultrasonik ses dalgaları kullanımı devamı...
 • Fusion Frequency: Görüntü erime frekansı devamı...
 • Jost Yasası: Güçleri eşit, yaşları değişik olan iki çağrışımdan eskisinin gücünün, yineleme yoluyle yenisinden daha çok arttığını ve belirli bir zaman süresi içinde eskinin daha geç unutulduğunu öne süren yasa. devamı...
 • Ikincil Bağışık Yanıt: İlk antijen uyarımıyla oluşan birincil yanıttan sonra, ikinci kez aynı antijenle karşılaşma durumunda, birincil cevaba göre daha çabuk ve daha yüksek düzeyde oluşan bağışık yanıt. devamı...

Talbot Yasası ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.