Talha Bin Ubeydullah ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Talha Bin Ubeydullah" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Talha Bin Ubeydullah" ne demek?

 1. (R.A.) : Aşere-i mübeşşeredendir. Çok muharebelere iştirak etti, fedakarlığı büyüktü. Peygamberimiz (A.S.M.) ile muharebede iken kılıç darbesine karşı kolunu gerer ve onu muhafazaya çalışırdı, kendisinden ziyade Hz. Peygamber’i (A.S.M.) muhafazaya azmederdi. Kolu bu yüzden sakatlandı. Hz. Ali (R.A.) buyuruyor ki: “Resul-i Ekrem’den (A.S.M.) duydum. Dedi ki: Talha ile Zübeyir, Cennet’te benim komşularımdandır.” Hicretin 36’ncı yılında Cemel Vak’asında şehid oldu.

Talha Bin Ubeydullah nedir? İlişkili sözcükler

 • Talha: Zamk ağacı. İslam dinini kabul eden ilk on kişiden biri. devamı...
 • Ebu Talha Zeyd Bin Sehl: Ashab-I Kiram arasında, sayılı kahramanlardan ve atıcılardandır. Resul-ü Ekreme (A.S.M.) atılan oklara göğsünü germiştir. 20 Hadis-i Şerif rivayet etmiştir. Hicri 34 tarihinde vefat etmiştir. Bütün muharebelere katılmış bir kahraman-ı İslamdır. (R.A.) devamı...
 • Atike: (bkz. atik). atike: kureyş kabilesinden zeyd b. amr’ın kızıdır. hicretten önce islamiyeti kabul etmiştir. medine’ye hicret edenler arasındadır. hz. ebubekir’in oğlu ile evlenmiştir. abdullah, taif te şehid olunca hz. ömer’le o şehid edilince zübeyr b. el-avvam ile, o da şehid edilince hz. hüseyin ile evlendi. ve hz. hüseyin de şehid olunca şehid zevcesi olarak devamı...
 • Engelli Koşular: Belirli aralıklara konmuş, değişik yükseklikteki on çitli engelin üzerinden aşılarak sürdürülen koşular. Bu koşular uzaklıklarına göre üç ana dala ayrılırlar: 1. 110 m.-440 m.engelli koşular. 2. 220 m.-300 m.engelli koşular. 3. 100 m. bayanlararasıengelli koşular. devamı...
 • Ebu Eyyubil Ensarı: Sahabe-Yi Kiramdan olup Halid bin Zeyd-i Hazreci diye de anılır. Hicretten sonra Peygamberimize (A.S.M.) ilk mihmandarlığı yapmış idi. Hicretin 50. yılında pir-i fani olduğu halde teberrüken Kostantiniyye’nin fethine azimet eden İslam ordusu ile harbe iştirak etmiş, İstanbul surları dışında şehid olmuştur. Sonradan ancak Sultan Mehmed Fatih’in Hocası Akşemseddin Hazretleri tarafından mezarı keşf edilmiştir. 150 hadis-i devamı...
 • Sad Bin Ebi Vakkas: Aşere-I Mübeşşere’den ve ilk İslam olanların yedincisidir. Peygamberimiz (A.S.M.) ile beraber bütün gazalarda bulundu. Müslüman olduğunda 17 yaşlarında idi. Hz. Ömer zamanında İran’a gönderilen ordunun başkumandanı oldu. Medayin şehrinin fethinde ve Kadsiye meydan muharebesinde muvaffak oldu. Kufe şehrinin kurulmasına vesile oldu. Kufe ve Irak valiliklerinde bulundu. Vefatı 55 Hicri yılındadır. (Osmanlıca’da yazılışı: sa’d bin ebi devamı...
 • Neme Lazım: “Bu işle ilgilenmem, buna karışmam” anlamlarında kullanılan bir söz Örnek: Sen gel benim canımı al, sonra da Cennete ilet / Sen onu cinlere vadet, cansız neme lazım Cennet? B. R. Eyuboğlu Doğrusunu isterseniz, doğruyu söylemek gerekirse Örnek: Neme lazım, adamcağız hiç falso vermedi, fırsat bu fırsat deyip şahsi işlerini açmaya yeltenmedi. H. Taner devamı...
 • Ilgileme Cümlesi: İlgi zamirleriyle (ki) kurulan birleşik cümle türü: Vatan muhabbeti ki muhabbetlerin muhakkak en temizidir,…. (R. N. Güntekin, Kızılcık Dalları, s. 48). Ne ise…. demin Zehra’ya demek istemiş ki Murad’ın ortaya koyduğu sermayeyi kabul edişim bu sefer işi adamakıllı ciddiye alışımdandır (T. Buğra, Yalnızlar, s. 59). O anda istedim ki benim de devamlı bir işim, bel devamı...
 • Joneses: KomşŸU, komşŸular, arkadaşŸlar, bir kişŸinin sosyal olarak eşŸit olduğŸu insanlar devamı...
 • Halid Bin Velid: Cahiliye devrinde Kureyş eşrafındandı. Hudeybiye muahedesinden sonra Müslüman oldu. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam, kendisine Seyfullah namını vermiştir. Çok kahraman bir gazi idi. Suriye, Filistin, Şam gibi yerler onun himmeti ile feth olunmuştur. 18 Hadis-i şerif nakletmiştir.Hicri 21 senesinde Suriye’de dar-ı bekaya göçerken: “Bunca muharebelerde bulunup bu kadar yaralar almış olduğum halde, hiç birinde vefat etmeyip devamı...

Talha Bin Ubeydullah ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.