tamalgı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tamalgı kelimesinin manası:

  1. Bir tasarım ya da algı içeriğinin bilinçli olarak kavranması. Bilinçli algı
  2. (Leibniz'de) Bilinçsiz ve bilinçaltı tasarım olan yalın algıdan ayrı olarak bir tasarımın bilince çıkarılması.
  3. Algının belli bir konu ya da nokta üzerinde toplanması, öğrenilenin tam olarak bilincine varılması durumu.
  4. Bir kimsenin yeni öğrenilen şeyi daha önceki yaşantılarıyla bütünleştirmesi, kaynaştırması işlemi.
  5. Algıdan daha üstün ve daha karmaşık bir bilgi derecesi.

tamalgı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları