tamalgı yığını sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tamalgı yığını kelimesinin manası:

  1. Yeni düşünülerin nasıl kavranacağını, yeni nesnelerin nasıl algılanacağını belirleyen ve anlıkta var olduğu söylenen (Herbart) düşünüler kümesi.

tamalgı yığını ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları