Tamdeyimsel Değişken Bağlama Imi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Tamdeyimsel Değişken Bağlama Imi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Tamdeyimsel Değişken Bağlama Imi" ne demek?

 1. Belli sayıda değişkene uygulandığında bir tamdeyimden bir önerme oluşturan değişken bağlama imi; dizimsel türü: (…)

Tamdeyimsel Değişken Bağlama Imi nedir? İlişkili sözcükler

 • Niceleme Imi: X gibi bir değişkene uygulanmakla vx biçimindeki bir niceleyici oluşturan v mantıksal değişmezi. || Dizimsel türü: (p/p)/a Krş.. tümelniceleme imi, tikelniceleme imi. Örn. (…) devamı...
 • En Büyük Tutarlı Küme: Hiç bir dizimsel tutarlı önerme kümesinin öz altkümesi olmayan dizimsel tutarlı önerme kümesi, || Temel mantıklı dizimsel tutarlı bir kuramın mantıkça kapalı önerme kümesi en büyük tutarlı bir kümedir. devamı...
 • Kendiyle çelişik önerme: Kendinden bir çelişme türetilebilen önerme. || Anl. dizimsel tutarsız önerme. Bir çelişmeyi içeren önerme. || Anl. yorumsal tutarsız önerme. devamı...
 • Dizimsel Bağlaşıklık: Bir dizimsel tür dizisinin tek bir dizimsel türe indirgenebilmesi, || Örn. p/a a, a, a dizimsel tür dizisi p dizimsel türüne indirgenebildiğinden dizimsel bağlaşıktır. devamı...
 • Değişken Bağlama Im Simgesi: Değer alanı sözedilen dilin tüm n-li değişken bağlayıcı imlerinden oluşan dizimsel değişken: (…) devamı...
 • Dizimsel Tür Değişkeni: Değer alanı dizimsel türlerden oluşan bir sözeden dil değişkeni: a,… || Örn. a, p, p/ p, p/ a, a/ a gibi dizimsel tür simgeleri a,… dizimsel değişkenlerinin değer adlarıdır. devamı...
 • Dizilim Işlevi: Belli bir sayıda dizimsel dil deyiminden, bunların gösterdikleri sözedilen dil deyimlerinin diziliminin adını oluşturan sözeden dil işlevi, ||dizilim işlevi(…) biçiminde yazılır. Kısalık amacıyladizilim işlevi hiç yazılmaz. Örn. (…) yerine kısaca AB yazılır. devamı...
 • Türetilebilme Imi: P önermesinin K gibi bir önerme kümesinden türetilebildiğini belirtmek amacıyla K ile p arasına konulan dizimsel sözeden dildeki 2-li yüklem imi: |- devamı...
 • Ikil Tamdeyimsel Değişken Bağlama Imi: (…) devamı...
 • Dizimsel Tür Indirgemesi: Bir dizimsel tür dizisine dizimsel tür indirgeme kuralını art arda uygulayarak en kısa dizimsel tür dizisine ya da tek bir dizimsel türe sonlu sayıda adımla varmayı sağlayan işlem. Krş.. dizimsel bağlaşıklık denetlemesi. devamı...

Tamdeyimsel Değişken Bağlama Imi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.