tamerlane

tamer

İngilizce Anlamı:

 • Tamer
 • More tame
 • Less wild or aggressive

Türkçe Anlamı:

 • Daha az vahşi veya saldırgan
 • Daha uysal

Kullanım:

“Tamer” terimi, genellikle hayvanlar veya insanlar için kullanılır ve zamanla daha az vahşi veya saldırgan hale geldiklerini ifade eder. Ayrıca, daha az tehlikeli veya zararsız hale gelmiş bir şeyi tanımlayabilir.

Örnekler:

 • İngilizce: The lion was once a wild beast, but it has become tamer over time.
 • Türkçe: Aslan eskiden vahşi bir hayvandı, ancak zamanla daha az vahşi hale geldi.

 • İngilizce: The once-rebellious child has become tamer in recent years.

 • Türkçe: Eskiden asi olan çocuk, son yıllarda daha az asi hale geldi.

Eş Anlamlılar:

 • İngilizce:
  • Less aggressive
  • More docile
  • Less dangerous
 • Türkçe:
  • Daha az saldırgan
  • Daha uysal
  • Daha az tehlikeli

Zıt Anlamlılar:

 • İngilizce:
  • More aggressive
  • Less docile
  • More dangerous
 • Türkçe:
  • Daha saldırgan
  • Daha az uysal
  • Daha tehlikeli

Köken:

“Tamer” terimi, Latince “domitare” fiilinden türemiştir, anlamı “evcilleştirmek” veya “uysallaştırmak”tır.

İlgili Kelimeler:

 • İngilizce:
  • Tame
  • Domesticate
  • Subdue
 • Türkçe:
  • Evcilleştirmek
  • Uysallaştırmak
  • Bastırmak

Ek Bilgiler:

 • “Tamer” terimi, genellikle olumlu bir anlam taşır ve bir şeyin zamanla daha az vahşi veya saldırgan hale geldiğini ifade eder.
 • Bununla birliikte, “tamer” terimi, bir şeyin çok fazla uysallaştırıldığını veya kontrol edildiğini ifade eden olumsuz bir anlamda da kullanabilir.
 • “Tamer” terimi, hayvan eğitimi ve evcilleştirme bağlamında da yaygın olarak kullanılır.

Yayımlandı

kategorisi