tamlayan durumu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tamlayan durumu kelimesinin manası:

  1. Ad görevindeki sözün taşıdığı kavramı başka bir kavrama -ın / -in / -un / -ün, -nın / -nin / -nun / -nün ekiyle bağlayan durum, genitif: kitab-ın (kapağı), ev-in (damı), araba-nın (sileceği), okul-un (kapısı), yüz-ün (rengi) vb.
  2. (Derleme.. -in hali, ilgi hali, bağlama hali, çıkış düşümü, aitlik hali) Ad görevindeki sözcüğün taşıdığı kavramın başka bir kavrama bağlanması durumu. Türkçede bu durum -in (-in, -ün, -un; -nin, -nın, -nun, -nün) ekiyle kurulur : Evin (ev-in) , taşın, (taj-ın) , çocuğun (çocuğ-un) , üzümün (üzüm-ün) , düşüncenin (düşünce-nin) , kapının (kapı-nın) , korkunun (korku-nun), üzüntünün (üzüntü-nün) vb.

tamlayan durumu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları