Tanecikli Tabaka ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Tanecikli Tabaka" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Tanecikli Tabaka" ne demek?

 1. (Lat: stratum: kat; granulum: tanecik) Üst derinin (epidermis) üreyen tabakası (stratum germinativum) üzerinde hücrelerinin sitoplâzmasında keratohiyalin tanecikleri bulunan tabaka. Granüllü tabaka.

 2. Üst derinin üreyen tabakası üzerinde hücrelerinin sitoplazmasında keratohiyalin tanecikleri bulunan tabaka, stratum granulosum.

Tanecikli Tabaka nedir? İlişkili sözcükler

 • Tanecikli Kat: (stratum granulosum), (Lât. stratum = kat, Lât. granulum = tanecik): Üst-derinin (epidermis) üreyen katı (stratum germinativum) üzerinde bulunan bir kat olup gözelerinin sitoplâzmasmda keratohiyalin tanecikleri bulunur. <l devamı...
 • Dikensi Tabaka: Derinin epidemisinde, bazal tabakanın üzerinde, çok köşeli, kübik ya da biraz yassılaşmış hücreleri olan, sitoplâzmalarında çok fazla filament bulunan, filament dolu sitoplâzmik dikensi çıkıntılarla ve dezmozomlarla birbirine iyice bağlanan hücreleri olan, bazal tabaka (stratum basale) ile birlikte Malpighi tabakasını oluşturan, mitoz bölünme kabiliyeti yüksek hücre tabakası. devamı...
 • Retiküler Tabaka: Dermisin sık bağ dokusundan yapılmış alt tabakası. Derinin dermisinde derinde yer alan, kollajen ipliklerle elastik ipliklerin biçimlendirdiği gözenekli katman, stratum profundum. devamı...
 • Langerhans Hücresi: Esas itibariyle derinin stratum spinosum tabakasında bulunan, sitoplâzmasında çubuk şeklinde granülleri olan, melânositlere benzeyen yıldız şeklindeki hücreler. Pankreasın endokrin kısmındaki Langerhans adacığı hücrelerine verilen ad. devamı...
 • Dermal Tabaka: Süngerlerde vücut hücrelerinin meydana getirdiği ve ektoderme karşılık olan dış tabaka. Bazı canlı gruplarında vücut hücrelerinin meydana getirdiği ve ektoderme karşılık olan dış tabaka. devamı...
 • Malpighi Tabakası: Bk. üreyen tabaka devamı...
 • Fosfolipit çift Tabakası: Hücre zarlarında bulunan iki lipit tabakası. Gliserin ya da sfingozine bağlı yağ asidi yan zincirlerinden oluşan fosfolipitlerin oluşturduğu iki lipid tabakası. devamı...
 • Sert Tabaka: Göz akı. Toprak yüzeyine yakın bir yerde bulunan, kökler ve suyun o bölüme girişini engelleyen yoğun tabaka. devamı...
 • Dış Kas Tabakası: Sindirim kanalının mukoza ve submukoza tabakalarını dıştan çeviren, içte halkasal, dışta boyuna olmak üzere iki tabaka hâlinde bulunan kas tabakası. devamı...
 • üreyen Kat: (karşılık: Malpighi katı, stratum germinativum), (Lât. stratum=kat, (Lât. germen = tomurcuk: Üst-derinin (epidermis) en alt katı olup silindir biçimi olan ve yukarı doğru yassılaşan birkaç göze sırasından yapılmış olup üst-derinin öteki katlarını meydana getirir. devamı...

Tanecikli Tabaka ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.