Tanen Zehirlenmesi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Tanen Zehirlenmesi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Tanen Zehirlenmesi" ne demek?

 1. Yapısında tanen bulunan meşe ağacı, ceviz ağacı, aslan pençesi, çoban üzümü gibi bitkilerin hayvanlar tarafından yenilmesiyle oluşan, geviş getirenlerde bitkinlik, iştahsızlık, sancı, kabızlık ve akut böbrek yangısı bozukluklarına neden olan bir zehirlenme tipi.

Tanen Zehirlenmesi nedir? İlişkili sözcükler

 • Saponin Zehirlenmesi: Yapısında saponin bulunduran karamuk, sabun I, at kestanesi gibi bitkilerin hayvanlar tarafından yenilmesi sonucu oluşan, hayvanlarda kusma, sancı, ishal, tükürük salgısında artış ve boğulma gibi bozukluklara neden olan bir zehirlenme tipi. devamı...
 • Meşe Zehirlenmesi: Meşe ağacı palamut ve yapraklarının geviş getirenler ve atlarda, aşırı miktarlarda yenmesiyle oluşan, hidrotoraks, asites, böbrek çevresinde ödem, sindirim kanalı ülserleri ve akut tubulus nekrozlarıyla belirgin zehirlenme, meşe palamudu zehirlenmesi, Quercus türleriyle zehirlenme. devamı...
 • Beyaz çöpleme Zehirlenmesi: Mera hayvanlarının beyaz çöpleme bitkisini tüketmesi sonucu oluşan akut veya kronik seyirli zehirlenme. Kalp, damar, solunum, sinir sistemlerini ve iskelet kaslarını etkilenmesi sonucu, kusma, ishal, aşırı işeme, nabız zayıflığı, felç ve ölümlere ölüme neden olur. Bitkinin gebelik döneminde tüketimi sonucu yeni doğan buzağılarda hipotrikozis ve hipofiz bezinin yokluğuyla belirgin yapılış bozuklukları görülür. devamı...
 • Talyum Zehirlenmesi: Köpek ve kedilerde kazayla, ağır metal olan talyumun özellikle tallöz tuzunun tüketilmesiyle oluşan, şiddetli mide bağırsak irritasyonu, solunum yetersizliği ve motor felci gibi klinik belirtilerle seyreden akut veya deri ve böbrek bulgularıyla seyreden kronik zehirlenme, tallotoksikozis. devamı...
 • Tırfıl Zehirlenmesi: Sığır, koyun ve atlarda Trifolium hybridium tüketimi sonucunda hepatojen fotosensitizasyona bağlı olarak fotodermatitis, sarılık, ileri derecede zayıflama, sinirsel bozukluklar, iştahsızlık ve körlükle belirgin zehirlenme, Trifolium hybridum zehirlenmesi, melez tırfıl zehirlenmesi. devamı...
 • Sarı Ağaç Zehirlenmesi: Sığır ve koyunlarda, sarı ağaç tüketimi sonucu, böbrek veya karaciğer lezyonlarıyla belirgin, akut veya kronik zehirlenme. Zehirli maddelerden birincisi punikalagin adlı hepatotoksik tanen olup diğeri tam olarak özdeşleştirilememiş bir nefrotoksindir. devamı...
 • Eğrelti Otu Zehirlenmesi: Sığırlar tarafından eğrelti otunun tüketilmesi sonucu tiyaminaz enziminin B1 vitaminini parçalamasıyla oluşan, trombositopeni, agranülositozis ve anemi gibi kan tablosundaki bozuklukların yanı sıra, taşıdığı tiyaminaz nedeniyle tiyamin eksikliği, burun ve döl yolu mukozasında kanama, kan işeme ve idrar torbası tümörleriyle belirgin akut veya kronik seyirli zehirlenme. Erişkin sığırlarda görülen Haematuria vesicalis bovis, eğrelti otunun bulunduğu meralarda devamı...
 • Arsenik Zehirlenmesi: İnsektisit ve herbisit ilaçların deri ve sindirim yoluyla alınması sonucunda veya kasıtlı olarak arsenik bileşikleri verilmesi sonucunda canlılarda, beyin, akciğer, karaciğer, böbrek ve sindirim sistemi mukozasında kanama, ödem ve kimi enzimlerin baskılanmasıyla belirgin evcil hayvanlarda sık rastlanan, akut veya kronik seyirli zehirlenme. devamı...
 • Enfeksiyöz Bronşit: Tavuklarda, burun akıntısı, normal dışı solunum sesleri, öksürük, yumurtada biçim bozuklukları, interstisyel böbrek yangısı ve yumurta kanalı yangısıyla belirgin, çok bulaşıcı ve akut seyirli bir koronavirüs enfeksiyonu, solunum güçlüğü hastalığı, kanatlı enfeksiyöz bronşiti. devamı...
 • Krezol Zehirlenmesi: Katranla boyanmış ahır duvarlarını yalayan domuzlarda akut veya kronik seyirli, karaciğer değişimleriyle belirgin zehirlenme. devamı...

Tanen Zehirlenmesi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.