Tanıma Yeri ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Tanıma Yeri" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Tanıma Yeri" ne demek?

 1. Promoter ile diğer DNA dizileri arasında muhafaza edilen ve RNA polimeraz ile düzenleyici proteinler gibi DNA’ya bağlanan proteinler tarafından tanınan bölgeler.

Tanıma Yeri nedir? İlişkili sözcükler

 • Aralıklı Birleşme Yeri: İki komşu hücrelerin plâzma zarlarının çok dar bir aralıkla ayrıldığı küçük bölgeler. Bu bölgeler içinde yer yer proteinler bulunur ve karşılıklı gelen bu proteinlerin içinde oluşan geçit iki hücrenin sitoplâzmasını bağlayan bir kanal oluşturur. devamı...
 • Intrinzik: İçerde. 1. Bir organ ya da bir kısmının iç kasları. 2. Hücre zarının lipit tabakasının içine az girmiş ya da bir tarafından diğer tarafına geçmiş proteinler. İntegral proteinler. devamı...
 • Rna Replikaz: Bazı RNA virüsleri tarafından sentezlenen RNA’ya bağlı RNA polimeraz. Bazı virüslerde bulunan DNA yerine RNA’yı kalıp olarak kullanarak RNA replikasyonunu sağlayan bir RNA polimeraz enzimi. devamı...
 • Operon: Operatör, promoter ve yapısal genlerden oluşan birim. Birçok prokaryotun DNA’sı üzerinde bulunan, transkripsiyonu represör veya indüktör gibi düzenleyici moleküllerin aynı serisi tarafından kontrol edilen, bir operatör, bir promotor ve bir devamı...
 • Kalsitonin: Tiroit bezinin parafoliküler hücre veya C hücreleri tarafından salgılanan, kemiklerde kalsiyum depolanmasını hızlandırarak hücre dışı sıvılardaki kalsiyum miktarını düşüren bir hormon, tirokalsitonin. Son yıllarda özellikle somon balığından elde edilen ve devamı...
 • Monovalent Allosterik Enzim: Bir modülatör tarafından aktive edilen veya baskılanan allosterik enzim. devamı...
 • Sindirici Ilaç: Mide mukozasındaki bezler tarafından salgılanan hidroklorik asit ve pepsin ayrıca amilaz, lipaz ve tripsinle karaciğer tarafından safra içinde salgılanan safra asitlerinin dışarıdan verilen ilaç biçimi, dijestan. devamı...
 • Tümör Nekroz Faktörü: Sitokinlerin hücre zanndaki reseptörlerle bağlanmasını engelleyen aktive olmuş makrofajlardan salgılanan madde. Makrofajlar ve kimi T lenfositleri tarafından sentezlenen, protein yapısında, bağışıklık sistemini düzenleyici işlevleri olan ve belli tümör hücreleri üzerine devamı...
 • Sitokinler: (Yun. kytos: boşluk; kinein: hareket etmek) Hücre bölünmesi, büyümesi, aktivasyonu, iltihaplanma, bağışıklık, doku onarımı, fibrozis, yangı gibi çeşitli olayların başlaması için hormon gibi etki gösteren, genellikle lenfositlerden, ayrıca makrofaj, fibroblâst, dendritik hücreler, monositler, astrositler vb. hücrelerden salgılanan çeşitli kimyasal maddeler. devamı...
 • Transkriptaz: Transkripsiyonu katalizleyen herhangi bir enzim; RNA polimeraz, DNA’ya bağlı RNA polimeraz gibi. devamı...

Tanıma Yeri ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.