tanımak

Tanımak: İngilizce ve Türkçe Anlamı ve Kullanımı

Giriş

“Tanımak” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılan çok yönlü bir fiildir. İnsanları, yerleri, şeyleri ve kavramları bilme ve anlama eylemini ifade eder. Bu makale, “tanımak” kelimesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanımlarını ve nüanslarını derinlemesine inceleyecektir.

İngilizce Anlamı

İngilizce’de “tanımak” kelimesinin iki ana anlamı vardır:

 1. Birini veya bir şeyi bilmek veya tanımak:
 2. I know her face, but I can’t remember her name. (Yüzünü tanıyorum ama adını hatırlayamıyorum.)
 3. I’m not familiar with this area. (Bu bölgeye aşina değilim.)

 4. Birini veya bir şeyi tanımak veya ayırt etmek:

 5. I can recognize her voice anywhere. (Sesini her yerde tanırım.)
 6. The painting is easily recognizable by its unique style. (Resim, kendine özgü tarzıyla kolayca tanınır.)

Türkçe Anlamı

Türkçe’de “tanımak” kelimesi de benzer anlamlara sahiptir:

 1. Birini veya bir şeyi bilmek veya tanımak:
 2. Onu uzun yıllardır tanıyorum.
 3. Bu şehri çok iyi tanırım.

 4. Birini veya bir şeyi tanımak veya ayırt etmek:

 5. Sesini hemen tanıdım.
 6. Bu kitabı kapağından tanıdım.

Kullanım

Hem İngilizce hem de Türkçe’de “tanımak” kelimesi çeşitli şekillerde kullanılabilir:

 • İnsanları tanımak:
 • I met her at a party and we hit it off right away. (Onunla bir partide tanıştım ve hemen kaynaştık.)
 • I’ve known him since we were kids. (Onu çocukluğumuzdan beri tanıyorum.)

 • Yerleri tanımak:

 • I’m not familiar with this neighborhood. (Bu mahalleye aşina değilim.)
 • I know this city like the back of my hand. (Bu şehri avucumun içi gibi bilirim.)

 • Şeyleri tanımak:

 • I can recognize that brand anywhere. (O markayı her yerde tanırım.)
 • I’m not sure what this object is. (Bu nesnenin ne olduğunu bilmiyorum.)

 • Kavramaları tanımak:

 • I’m not familiar with the concept of quantum mechanics. (Kuantum mekaniği kavramına aşina değilim.)
 • I understand the basic principles of economics. (Ekonominin temel ilkelerini anlıyorum.)

Nüanslar

“Tanımak” kelimesi, İngilizce ve Türkçe’de bazı nüanslara sahiptir:

 • İngilizce’de “know” ve “recognize” arasındaki fark: “Know” daha derin bir tanıma düzeyini ifade ederken, “recognize” daha yüzeysel bir tanıma düzeyini ifade eder.
 • Türkçe’de “tanımak” ve “bilmek” arasındaki fark: “Tanımak”, genellikle kişisel bir tanımayı ifade ederken, “bilmek” daha genel bir bilgiyi ifade eder.

Sonuç

“Tanımak” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de çok yönlü ve önemli bir fiildir. İnsanları, yerleri, şeyleri ve kavramları bilme, anlama ve ayırt etme eylemini ifade eder. Bu makale, “tanımak” kelimesinin anlamlarını, kullanımlarını ve nüanslarını açıklayarak, İngilizce ve Türkçe öğrencilerine ve çevirmenlere bu kelimeyi etkili bir şekilde kullanmaları için rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.


Yayımlandı

kategorisi