Tarihsel Coğrafyasal Yöntem ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Tarihsel Coğrafyasal Yöntem" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Tarihsel Coğrafyasal Yöntem" ne demek?

 1. Masal ile kimi halkbilim ürünlerinin tarihsel ve coğrafyasal değişkenlerini, karşılaştırma yöntemi yardımıyla inceleme, bk. insanbilim okulu, karşılaştırma yöntemi, değişken,

Tarihsel Coğrafyasal Yöntem nedir? İlişkili sözcükler

 • Yeni Halkbilimcilik: Halkbilim olaylarıyla ürünlerinin tarihsel, coğrafyasal ya da tüm öteki yöntemlerin yardımlarıyla değil de yapı, işleyiş ve bulundukları halk kültürü düzeni içindeki görevlerinin saptanmasıyla çözümlenebileceklerine ilişkin yeni halkbilimciler okulunun kuramı, bk. yeni halkbilimciler okulu. devamı...
 • Coğrafya Okulu: Kültürün, bu arada halk kültürünün, oluşum ve değişimini coğrafyasal etkenlere bağlayan bilim adamlarının kurdukları okul. bk. kültür, halk kültürü, coğrafyasal yöntem, coğrafyasal kuram. krş. tarihsel okul. devamı...
 • Yaratı: Yaratım. İnsanoğlunun,Yaratıcısı olduğu kültür ürün ve olaylarına dayanarak oluşturduğu, daha önceleri benzeri bulunmayan, yeni kültür ürün ve olaylarından her biri. bk. halkyaratısı, yayılım, insanbilim okulu, karşılaştırma yöntemi, tarihsel yöntem. devamı...
 • Uzak Yayılım: Bir topluma ilişkin halk ürünlerinin aralarında tarihsel, coğrafyasal ve toplumsal hiçbir ilişki bulunmayan öteki toplumlara geçmesi olayı. bk. yayılım, uzak açıklama. devamı...
 • Kalıntılar Kuramı: Uygar bir toplumun, ilkellerde benzerleri saptanan halkbilim ürünlerini, o uygar toplumun ilkel çağlarından kalma birer kalıntı ürün olarak benimseyen insanbilim okulunun bir görüşü, bk. uygar toplum, ilkel, kalıntı, insanbilim okulu. krş. akrabalık kuramı. devamı...
 • Söylenbilim: Söylenleri, geçmişin birçok değişikliklerle çağımıza ulaşan halkbilim belgeleri olarak gören, kendine özgü yöntemler yardımıyla söylenlerdeki gerçek olay ve kişileri saptamaya çalışan araştırıcıların kurdukları bilim dalı. bk. söylen,söylenbilim okulu, tarihselsöylenbilim, karşılaştırmalısöylenbilim. devamı...
 • çağçizge Yöntemi: Halkbilim ürünleriyle olaylarının tarihsel kaynak, gelişim, evrim, yayılım, değişim ve öteki sorunlarını belirtmek ya da çözmek amacıyla başvurulan çizge yöntemi. devamı...
 • örnekleyici Yöntem: Özdeksel halkbilim ürünlerinin gelişimini, bu ürünlerin benzeyen ve benzemeyen özelliklerini bir dizelge üzerinde saptayarak bulmakta kullanılan yöntem, bk. örnekleyici okul. devamı...
 • ürünlerin Anında Doğuş Kuramı: İskoç bilgini Andrew Lang’ın ileri sürdüğü kimi halkbilim ürünlerinin tarihsel bir gelişim ya da kültürel etkileşim olmadan bağımsız bir biçimde ve ansızın doğabileceklerini öngören görüş. devamı...
 • Tarihsel Yöntem: Kültürü, tarihsel gelişimi içinde, yazılı belgelere dayanarak izleyen ve inceleyen yaklaşım yolu. devamı...

Tarihsel Coğrafyasal Yöntem ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.