Tarikatçı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Tarikatçı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Tarikatçı" ne demek?

 1. Tarikatları yaymak ve yaşatmak isteyen, o yolda çalışan kimse.

 2. Bir tarikata bağlı olan kimse.

Tarikatçı nedir? İlişkili sözcükler

 • Derviş: Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse, alperen. Yoksulluğu, çilekeşliği benimsemiş kimse. devamı...
 • Dinci: Dinî görüşleri her alana yaymak isteyen kimse. devamı...
 • Salihli: Bir yola giren, bir yolda giden. Bir tarikata bağlanan. devamı...
 • Tarikat: Aynı dinin içinde birtakım yorum ve uygulama farklılıklarına dayanan, bazı ilkelerde birbirinden ayrılan, Tanrı’ya ulaşma ve onu tanıma yollarından her biri. devamı...
 • Carmelite: Yüzyılda Filistin’deki Karmel dağında kurulmuş olan tarikata mensup keşiş veya derviş Bu tarikata bağlı rahibe. devamı...
 • Tarikatçılık: Tarikatçı olma durumu. devamı...
 • Invocator: Yardım isteyen kimse, yalvaran kimse, yardım veya korunmak isteyen kimse (tanrıdan); dua eden kimse; rica eden kimse; ruh çağŸıran kimse devamı...
 • Reşad: 1. doğru yolda, hak yolda yürüme. 2. sultan reşad; osmanlı son dönem padişahlarındandır. – türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır. Hak yolda yürümek. Doğru yolda olmak. Doğru yolu devamı...
 • Emit: (-ted, -ting) dışarı vermek, çıkarmak, ihraç etmek, fıskırtmak, atmak Yaymak, yayımlamak, neşretmek devamı...
 • Pharisee: Eski Musevilerde dini bir tarikata mensup kimse, Ferisi Dili kendini beğenmiş mürai kimse, ikiyüzlü kimse. devamı...

Tarikatçı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.