tarım sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tarım kelimesinin manası:

  1. Gerekli, yararlı bitkileri yetiştirmek amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmaların bütünü, ziraat.
  2. Topraktan çeşitli ürünler elde etmeye ve geniş anlamıyla hayvancılığa da dayanan yaşamsal etkinlik.
  3. İnsanların hayvansal, bitkisel ve diğer maddelere olan gereksinimlerini karşılamak için planlanmış değişik üretim sistemlerini kapsayan geniş bir terim.
  4. 1. göllere, kumluklara dökülen çay kollan. 2. verim almak için toprak üzerinde yapılan çalışmaların tümü. 3. (uygurca'da) kadınlara verilen bir unvan.
  5. Göllere, kumluklara dökülen çay kolları.
  6. Verim almak için toprak üzerinde yapılan çalışmaların tümü.
  7. (C.: Tıram) Kara çadır.

tarım ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları