Tartımlı Kurgu ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Tartımlı Kurgu" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Tartımlı Kurgu" ne demek?

 1. Tartımın, yalnız çekimlerin uzunluğuna bağlı olarak değil, aynı zamanda görüntülerin içeriğinin (görüntüde yer alan varlıkların taşıdığı anlamın), görüntü içinde yer alanlar arasındaki bağın, görüntüler arasındaki bağıntının göz önünde tutularak elde edilmesine dayanan kurgu çeşidi.

Tartımlı Kurgu nedir? İlişkili sözcükler

 • Tartımlı Kurgu: Tartımın, yalnız çekimlerin uzunluğuna bağlı olarak değil, aynı zamanda görüntülerin içeriğinin (görüntüde yer alan varlıkların taşıdığı anlamın), görüntü içinde yer alanlar arasındaki bağın, görüntüler arasındaki bağıntının göz önünde tutularak elde edilmesine dayanan kurgu çeşidi. devamı...
 • Görsel Işitsel Kurgu: Kurguda filmin yalnızca görüntü bölümünün ele alınmasıyla yetinilmeyerek, ses ile görüntü arasında, eşlemeden ayrı, örgensel bir bağın gerçekleştirilmesine dayanan kurgu. devamı...
 • Benzetmeli Kurgu: İki çekimin ortaya koyduğu kavramlar arasındaki herhangi bir andırıştan yararlanarak bir düşünceyi daha iyi anlatmayı sağlayan kurgu çeşidi. devamı...
 • Benzetmeli Kurgu: İki çekimin ortaya koyduğu kavramlar arasındaki herhangi bir andırıştan yararlanarak bir düşünceyi daha iyi anlatmayı sağlayan kurgu çeşidi. devamı...
 • ölçümlü Kurgu: Çekimlerin uzunluğuna dayanılarak gerçekleştirilen; filme belli bir tartım sağlanmasında, filmin dizeminin düzenlenmesinde en önemli rolü oynayan, çekimlerin kısalık ya da uzunluklarına göre sıralanmasından oluşan kurgu çeşidi. devamı...
 • Yinelemeli Kurgu: Yinelemeli kavramı sağlayan kurgu çeşidi. Aynı çekimin sık sık kullanılmasıyla ortaya çıkan kurgu devamı...
 • Koşut Kurgu: İki ya da daha çok olgu ve bunların parçalarının birbiri ardından sıralanmasına; bir olgu bitirildikten sonra bununla ilgili ikinci, üçüncü olguya geçilmesine dayanan ve koşut gelişimi sağlayan kurgu çeşidi. devamı...
 • Kurgu: Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar. Zembereğin kurulmuş olma durumu. devamı...
 • çözümleyici Kurgu: Görünçlüğün çok kısa çekimlere bölünmesi; görünçlüğün bütün ayrıntılarının verilmesi; olgunun en ufak parçalarının ortaya konması; böylelikle anlatılacak, üzerine dikkat çekilecek her şeyin, yorumun sinemacı eliyle gerçekleştirilerek önceden hazırlanmış biçimde izleyiciye sunulmasına dayanan kurgu çeşidi. Bireşimci kurgunun karşıtı. devamı...
 • Kaba Kurgu: Filme son biçimini vermek üzere seçilen çekimlerin, senaryodaki sıralanışa göre birbirine eklenerek oluşturulan ilk kurgusu. Filmin son durumunda yer almak üzere seçilmiş çekimlerin, çevirim senaryosundaki sıraya göre birbirine eklenmesine dayanan devamı...

Tartımlı Kurgu ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.