tarumar ne demek

Tarumar: Anlamı ve Kullanımı

Tarumar kelimesi, “dağınık, düzensiz, perişan” anlamlarına gelen bir sıfattır. Genellikle olumsuz bir anlamda kullanılır ve bir şeyin dağılmış veya bozulmuş olduğunu ifade eder. Örneğin, “Ev tarumar olmuştu” cümlesinde, evin dağınık ve düzensiz olduğu anlatılmaktadır.

Tarumar kelimesi, Arapça “tar” (dağıtmak) ve “mar” (parçalamak) kelimelerinden türemiştir. Türkçeye ise Farsçadan geçmiştir. Kelime, ilk olarak 13. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır.

Tarumar kelimesi, günlük konuşmada sıklıkla kullanılır. Ayrıca, edebiyat ve şiir gibi alanlarda da yer almaktadır. Örneğin, Ahmet Haşim’in “O Belde” şiirinde, “Tarumar olmuş bir şehir” dizesi yer almaktadır.

Tarumar Kelimesinin Kullanıldığı Örnekler

  • Ev tarumar olmuştu.
  • Kitaplar tarumar olmuştu.
  • Araba tarumar olmuştu.
  • Şehir tarumar olmuştu.
  • Ülke tarumar olmuştu.
  • Dünya tarumar olmuştu.
  • Hayatım tarumar olmuştu.
  • Ailem tarumar olmuştu.
  • Arkadaşlarım tarumar olmuştu.
  • Hayallerim tarumar olmuştu.

Tarumar Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Tarumar kelimesinin zıt anlamlısı, “düzenli, tertipli, muntazam” anlamlarına gelen “muntazam” kelimesidir.

Tarumar Kelimesinin Eş Anlamlısı

Tarumar kelimesinin eş anlamlısı, “dağınık, düzensiz, perişan” anlamlarına gelen “perişan” kelimesidir.

Tarumar Kelimesinin Kökeni

Tarumar kelimesi, Arapça “tar” (dağıtmak) ve “mar” (parçalamak) kelimelerinden türemiştir. Türkçeye ise Farsçadan geçmiştir. Kelime, ilk olarak 13. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır.

Tarumar Kelimesinin Kullanım Alanları

Tarumar kelimesi, günlük konuşmada sıklıkla kullanılır. Ayrıca, edebiyat ve şiir gibi alanlarda da yer almaktadır. Örneğin, Ahmet Haşim’in “O Belde” şiirinde, “Tarumar olmuş bir şehir” dizesi yer almaktadır.

Sonuç

Tarumar kelimesi, “dağınık, düzensiz, perişan” anlamlarına gelen bir sıfattır. Genellikle olumsuz bir anlamda kullanılır ve bir şeyin dağılmış veya bozulmuş olduğunu ifade eder. Kelime, Arapça “tar” (dağıtmak) ve “mar” (parçalamak) kelimelerinden türemiştir. Türkçeye ise Farsçadan geçmiştir. Tarumar kelimesi, günlük konuşmada sıklıkla kullanılır. Ayrıca, edebiyat ve şiir gibi alanlarda da yer almaktadır.


Yayımlandı

kategorisi