tarz sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tarz kelimesinin manası:

  1. Özel oluş veya davranış biçimi, üslup, stil
    Örnek: Şimdi beni meraka düşürmek suretiyle yine aynı zevki başka tarzda çıkarmakla meşgul... R. H. Karay
  2. Bir kimse için özel anlatım biçimi
    Örnek: Bu tarzda konuşmak doğru olmaz. S. F. Abasıyanık
  3. Güzel sanatlarda üslup, stil.
  4. Yüklemin bildirdiği zamanı görülen geçmişe, duyulan geçmişe ve dilek şart kipine aktararak elde edilen birleşik fiil kipi. Bil-iyor-du, bil-iyor-muş, bil-ir-se gibi. Bu örneklerde, fiildeki oluş ve kılışı şimdiki zamandan geçmiş zamana ve şarta aktararak fiilintarzını oluşturan öge eski er- fiilidir: bil-e-yorur er-di > bil-iyor-du, kel-miş er-di > gel-miş-ti, tut-ar er-se >tut-ar-sa vb.
  5. Usul, şekil, üslub.

tarz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları