tarz bildiren eylemlik sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tarz bildiren eylemlik kelimesinin manası:

  1. Eylemin oluş tarzını bildiren ve (-iş) ekiyle kurulan eylemlik: Gülüş (gül-üş) , yürüyüş (yürü-y-üş) , gidiş (git-iş) vb.

tarz bildiren eylemlik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları