tasarlama

  1. Tasarlamak işi

  2. 1 – Kıt kaynaklarla belli ereklere varabilmek için, gereksinmelerin ve kaynakların, uzun dönemler için belli ussal önceliklere uyularak dengelenmesi eylemi. 2- Kentler ve kasabalar için düzentasar hazırlama ve uygulama işi.


Yayımlandı

kategorisi