tasarlama kurulu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tasarlama kurulu kelimesinin manası:

  1. 1 - Ülkemizde, kent ve kasabaların düzen tasarlarını oluşturma evresinde, gerekli araştırmaları yapan, yaptıran, yaptırmayı tasarlayan örgütlere yardımcı olmak üzere yetkili kişilerden oluşmasını yasaların öngördüğü araştırma ve danışma kurulu. 2 - Amerika Birleşik Devietleri'nde, kent düzentasarlarının hazırlanmasından sorumlu olan görevlilerden oluşan kurul.

tasarlama kurulu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları