tasımsal mantık sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tasımsal mantık kelimesinin manası:

  1. Özne-Yüklem önermeleri arasındaki bağıntıları özellikle karşıolum yasaları ile tasımsal çıkarımları konu edinen geleneksel mantık dalı. || Tasımsal mantığın başlıca (sıkı ya da gevşek geçerli) yasaları ile tasımsal çıkarım kuralları şöyledir: (…)

tasımsal mantık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları