Taşınmaz Mallar ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Taşınmaz Mallar" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Taşınmaz Mallar" ne demek?

 1. Yapı, yer ve benzeri gibi taşınmaları olanaksız mallar.

Taşınmaz Mallar nedir? İlişkili sözcükler

 • Yarı Orta Malları: Orta mallarının tüketimde rakipsizlik ve dışarıda tutulamama özelliklerini kısmen taşıyan paralı yollar, parklar, plajlar gibi orta malları benzeri mallar. devamı...
 • Kamusal Mallar: Kamunun mülkiyetinde bulunan lojmanlar, hastaneler, kreşler gibi mallar ile yollar, ırmaklar, meydanlar gibi ortak kullanıma açık olan genel mallar. devamı...
 • Taşınmaz Mallar Karşılığı öndelik: Yapı, yer, makine ve benzeri durağan değerler üzerindeki iyelikler tutulanarak verilen borç paralar. Bu kuralla yapılan öndelik ödemeleri. devamı...
 • Dayanıksız Mallar: Yiyecek maddeleri ve temizlik ürünleri gibi tüketim anında yok olup biten mallar. krş. dayanıklı mallar devamı...
 • Dayanıklı Mallar: Ev, otomobil, beyaz eşya gibi tüketim anında yok olup bitmeyen, kullanım süresi birden çok dönemi kapsayan mallar. krş. dayanıksız mallar devamı...
 • Kredili Dışsatım: İki ve çok yanlı kredi anlaşmaları dışında kalmak koşuluyla, tüketim mallarında iki yıl, yatırım mallarında beş yıl vadenin tanındığı, dolayısıyla dışsatım bedelinin ülkelerin kambiyo mevzuatında öngörülen süreleri aşacak biçimde ülkeye getirilmesine olanak tanıyan dışsatım biçimi. devamı...
 • Taşınmaz Mal Saycası: Taşınmaz mallar tutusu karşılığında verilen sayca. devamı...
 • Ikame Mallar: Birbirlerinin yerine tüketilebilen, çapraz fiyat esnekliği pozitif olan mallar. krş. tamamlayıcı mallar devamı...
 • Kulüp Malları: Tüketimde rakipsiz olma ve dışarda tutulabilme özelliklerine sahip kablolu televizyon, sinemalar gibi orta malları. devamı...
 • Imkansızlık: Olanaksızlık. İmkânsız olma durumu, olanaksızlık. devamı...

Taşınmaz Mallar ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.