Taşoluş ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Taşoluş" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Taşoluş" ne demek?

 1. Tortul kayaçların, çökeltilmeden sonra taş durumuna gelmeleri için geçirdikleri değişme olayı.

Taşoluş nedir? İlişkili sözcükler

 • Kireçtaşı: Ana bileşimi kalsiyum karbonat olan, oluşum biçimine göre pek çok türü bulunan ve yeryüzünde çok yaygın olan tortul kayaç. Doğal kalsiyum karbonat. devamı...
 • Kırıntı Tortul: Kendinden daha eski kayaçların parçalarından oluşmuş tortul kayaç. devamı...
 • Soy Oluş: Türlerin, ortaya çıktıkları zamandan bulundukları zamana kadar geçirdikleri gelişim evrelerinin tümü, filogenez, birey oluş karşıtı. devamı...
 • Anaergime: Derinliklerdeki kayaçlarin eriyik durumuna gelinceye dek belgesel olarak çözülmesi ya da ergimesini sonuçlayan bir başkalaşım ötesi olayı. devamı...
 • Sahre I Rüsubiye: Bk. tortul kayaç devamı...
 • Sedimentary Rocks: Tortul kayaçlar devamı...
 • Taşıl Katmanbilgisi: İçinde bulunan özel bir taşıl topluluğu dolayısıyle, komşu kayaçlardan ayrılabilen kayaç tabakaları. devamı...
 • Tortul örtü: Kristal kayaçla yapılı bir temel üzerindeki tüm tortul kalınlığı. devamı...
 • Tortul Başkalaşım Kayaçları: Tortul kayaçlardan türemiş başkalaşım kayacı. devamı...
 • Katmanbilgisi: Katmanlı ve tortul kayaçları konu alan yerbilim dalı. devamı...

Taşoluş ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.