tatlı su levreği sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tatlı su levreği kelimesinin manası:

  1. Akarsularda, göllerde yaşayan, iki sırtı yüzgeçli, beyaz etli bir balık, aklevrek.
  2. Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, 80 cm kadar uzunlukta, bütün Asya ve Avrupa tatlı sularında yaşayan bir tür.
  3. Avrupa ve kuzey Asya tatlısularında yaşayan, çeşitli solucanların, bu arada geniş tenyanın arakonakçısı balık.
  4. Kemikli balıklardan, levrekgiller (Percidae) familyasından, 80 cm kadar uzunlukta olabilen, bütün Asya ve Avrupa tatlı sularında yaşayan bir tür.

tatlı su levreği ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları