tatsız aşa su neylesin, akılsız başa söz neylesin sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tatsız aşa su neylesin, akılsız başa söz neylesin kelimesinin manası:

  1. İşe yaramayan nesneyi küçük çabalarla bir şeye benzetmek boş olduğu gibi aptal kişiyi de sözle akıllandırmak imkânsızdır.

tatsız aşa su neylesin, akılsız başa söz neylesin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları