tayfsal yoğunluk sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tayfsal yoğunluk kelimesinin manası:

  1. (bir ışıkölçümsel büyüklüğün) (Alm. einer photometrischen Grösse) (Fr. d'un grandeur photométrique) (İng. of a photometric quantity) Verilmiş bir dalga, boyunu çerçeveleyen sonsuz küçük bir aralıkta alınmış söz konusu büyüklüğün, o aralığa bölümü. Not: Frekanslar, dalga sayıları ya da bunların logaritmaları için de bu deyim kullanılır. Karışıklığı önlemek için, örneğin, "frekans cinsindentayfsal yoğunluk" biçiminde açıkça belirtilmelidir.
  2. (bir ışınım büyüklüğünün) (Alm. einer StrahIungsgrösse) [Fr. d'un grandeur énergétique) (İng. of a radiometric quantity) Verilmiş bir dalga boyunu (ya da bir frekansı) çerçeveleyen sonsuz küçük bir aralıktaki ışınım büyüklüğünün o aralığa bölümü.

tayfsal yoğunluk ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları