tazmin nedir

Tazmin: Anlamı ve Kullanımı

İngilizce Anlamı:

Tazmin, bir kişiye veya kuruluşa uğradığı zarar veya kayıp için ödenen bir miktar paradır. Tazmin, genellikle bir sözleşmenin ihlali, haksız fiil veya ihmal sonucu ortaya çıkar.

Türkçe Anlamı:

Tazmin, bir kişinin uğradığı zararı veya kaybı karşılamak için ödenen bir bedeldir. Tazmin, genellikle bir sözleşmenin ihlali, haksız fiil veya ihmal sonucu ortaya çıkar.

Tazmin Türleri:

Tazmin, çeşitli türlerde olabilir, bunlar şunları içerir:

  • Gerçek Tazmin: Zarar gören kişinin uğradığı gerçek mali kayıpları karşılar.
  • Cezai Tazmin: Zarar gören kişiye, zararın ötesinde ek bir miktar ödenmesini sağlar.
  • Nominal Tazmin: Zarar gören kişiye, sembolik bir miktar ödenmesini sağlar.
  • Örnek Tazmin: Zarar gören kişiye, benzer davalarda caydırıcı bir etki yaratmak için ödenmesini sağlar.

Tazmin Davaları:

Tazmin davaları, bir kişi veya kuruluşun bir sözleşmeyi ihlal ettiğini, haksız fiil işlediğini veya ihmal ettiğini iddia ettiği durumlarda açılır. Tazmin davalarında, davacı, uğradığı zarar veya kaybı kanıtlamakla yükümlüdür.

Tazmin Hesaplaması:

Tazmin miktarı, uğranılan zarar veya kaybın türüne ve ciddiyetine bağlı olarak değişir. Tazmin miktarı, mahkeme tarafından veya taraflar arasında bir anlaşma yoluyla belirlenir.

Tazmin Ödemeleri:

Tazmin ödemeleri, genellikle nakit olarak yapılır. Ancak, bazı durumlarda tazmin, mal veya hizmet şeklinde de ödenebilir.

Tazmin ve Sigorta:

Tazmin, sigorta poliçeleri kapsamında da ödenebilir. Örneğin, bir araba kazası sonucu yaralanan bir kişi, sağlık sigortası poliçesi kapsamında tıbbi masrafları için tazmin alabilir.

Tazmin Örnekleri:

  • Bir sözleşmeyi ihlal eden bir şirket, zarar gören tarafa gerçek tazmin öder.
  • Bir trafik kazasına neden olan bir sürücü, yaralanan kişiye cezai tazmin öder.
  • Bir hastanenin ihmali sonucu yaralanan bir hasta, nominal tazmin alır.
  • Bir ürünün kusurlu olması nedeniyle yaralanan bir kişi, örnek tazmin alır.

Sonuç:

Tazmin, bir kişi veya kuruluşa uğradığı zarar veya kayıp için ödenen bir miktar paradır. Tazmin, sözleşme ihlalleri, haksız fiiller ve ihmal sonucu ortaya çıkabilir. Tazmin miktarı, uğranılan zarar veya kaybın türüne ve ciddiyetine bağlı olarak değişir.


Yayımlandı

kategorisi