tazminat davası nedir

Tazminat Davası Nedir?

Tazminat davası, bir kişinin veya kuruluşun uğradığı zararı tazmin etmek için açılan bir dava türüdür. Zarar, fiziksel, maddi veya manevi olabilir. Tazminat davası, zarar veren kişi veya kuruluşa karşı açılır.

Tazminat Davasının Konusu

Tazminat davasının konusu, zararın tazmin edilmesidir. Zarar, fiziksel, maddi veya manevi olabilir.

  • Fiziksel zarar: Vücut bütünlüğüne veya sağlığa verilen zarardır. Örneğin, trafik kazasında yaralanan bir kişinin uğradığı zarar fiziksel zarardır.
  • Maddi zarar: Malvarlığına verilen zarardır. Örneğin, bir yangında evinin yanan bir kişinin uğradığı zarar maddi zarardır.
  • Manevi zarar: Kişinin onur, şeref, haysiyet gibi manevi değerlerine verilen zarardır. Örneğin, bir kişinin iftiraya uğraması sonucu uğradığı zarar manevi zarardır.

Tazminat Davasının Unsurları

Tazminat davasının unsurları şunlardır:

  • Zarar: Tazminat davasının açılabilmesi için öncelikle bir zararın olması gerekir. Zarar, fiziksel, maddi veya manevi olabilir.
  • Haksız fiil: Zararın haksız bir fiil sonucu meydana gelmesi gerekir. Haksız fiil, kanuna veya ahlaka aykırı bir davranıştır.
  • Kusur: Zarar veren kişinin veya kuruluşunun kusurlu olması gerekir. Kusur, dikkatsizlik, özensizlik veya kasıtlı olarak zarar verme gibi davranışlardır.
  • Nedensellik bağı: Zarar ile haksız fiil arasında nedensellik bağı olması gerekir. Yani, zararın haksız fiil sonucu meydana gelmesi gerekir.

Tazminat Davasının Türleri

Tazminat davası, zararın türüne göre farklılık gösterir. Tazminat davasının başlıca türleri şunlardır:

  • Maddi tazminat davası: Maddi zararı tazmin etmek için açılan davadır.
  • Manevi tazminat davası: Manevi zararı tazmin etmek için açılan davadır.
  • Cezai tazminat davası: Haksız fiilin cezasını vermek için açılan davadır.

Tazminat Davasının Sonuçları

Tazminat davasının sonucu, mahkemenin kararına göre değişir. Mahkeme, zarar veren kişi veya kuruluşu tazminat ödemeye mahkum edebilir. Tazminat, zararın türüne ve miktarına göre belirlenir.

Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Tazminat davası, zarar gören kişinin veya kuruluşunun ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemede açılır. Tazminat davası açmak için öncelikle bir dilekçe hazırlanması gerekir. Dilekçede, zararın türü, miktarı ve nedensellik bağı açıkça belirtilmelidir. Dilekçeye, zararın belgeleri de eklenmelidir.

Tazminat Davası Süreci

Tazminat davası süreci, dilekçenin mahkemeye sunulmasıyla başlar. Mahkeme, dilekçeyi inceleyerek davayı kabul eder veya reddeder. Davayı kabul eden mahkeme, tarafları duruşmaya çağırır. Duruşmada, taraflar delillerini sunar ve savunmalarını yapar. Mahkeme, delilleri değerlendirerek karar verir.

Tazminat Davasında Zamanaşımı

Tazminat davasında zamanaşımı süresi, zararın öğrenildiği tarihten itibaren 5 yıldır. Ancak, bazı durumlarda zamanaşımı süresi daha uzun veya daha kısa olabilir. Örneğin, cezai tazminat davasında zamanaşımı süresi 10 yıldır.

Tazminat Davasında Yetkili Mahkeme

Tazminat davasında yetkili mahkeme, zarar gören kişinin veya kuruluşunun ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemedir. Ancak, bazı durumlarda yetkili mahkeme farklı olabilir. Örneğin, zararın birden fazla yerde meydana gelmesi durumunda yetkili mahkeme, zararın en çok meydana geldiği yerdeki mahkemedir.

Tazminat Davasında Giderler

Tazminat davasında giderler, davayı açan kişi veya kuruluş tarafından karşılanır. Giderler, mahkeme harcı, avukatlık ücreti, bilirkişi ücreti gibi kalemlerden oluşur.


Yayımlandı

kategorisi