tecelli nedir

Tecelli Nedir?

Tecelli, Arapça “tecellâ” kökünden türemiş bir isimdir ve “görünme, ortaya çıkma, kendini gösterme” anlamlarına gelir. Tasavvufta tecelli, Allah’ın zatının veya sıfatlarının kulun kalbinde veya dış dünyada görünmesidir. Tecelli, kulun Allah’a olan yakınlığının ve sevgisinin bir sonucu olarak gerçekleşir.

Tecelli, tasavvufun temel kavramlarından biridir ve tasavvuf edebiyatında sıklıkla yer alır. Tasavvuf ehli, tecelliyi Allah’ın kuluna olan lütfu ve ihsanı olarak görür ve tecelliye mazhar olmak için çaba gösterir.

Tecellinin Çeşitleri

Tecelli, çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Zati tecelli: Allah’ın zatının kulun kalbinde görünmesidir. Bu, tasavvufun en yüksek mertebesidir ve çok az kişiye nasip olur.
 • Sıfati tecelli: Allah’ın sıfatlarının kulun kalbinde veya dış dünyada görünmesidir. Bu, tasavvufun daha yaygın bir mertebesidir ve birçok kişiye nasip olabilir.
 • Afaki tecelli: Allah’ın sıfatlarının dış dünyada görünmesidir. Bu, doğadaki güzelliklerin, olayların ve canlıların Allah’ın varlığını ve kudretini göstermesi şeklinde gerçekleşebilir.
 • Anfusi tecelli: Allah’ın sıfatlarının kulun kendi nefsinde görünmesidir. Bu, kulun kendi iç dünyasını keşfetmesi ve Allah’ın varlığını ve kudretini kendi nefsinde görmesi şeklinde gerçekleşebilir.

Tecellinin Faydaları

Tecelli, kulun Allah’a olan yakınlığını ve sevgisini artırır. Kul, tecelliye mazhar olduğunda Allah’ın varlığını ve kudretini daha iyi anlar ve O’na olan sevgisi daha da artar.

Tecelli, kulun manevi hayatını zenginleştirir. Kul, tecelliye mazhar olduğunda kalbi nurlanır, ruhu huzur bulur ve manevi bir yükseliş yaşar.

Tecelli, kulun dünya hayatına olan bakış açısını değiştirir. Kul, tecelliye mazhar olduğunda dünyanın geçici olduğunu ve asıl önemli olanın ahiret hayatı olduğunu anlar. Bu nedenle, dünya hayatına olan bağlılığı azalır ve ahiret hayatına olan ilgisi artar.

Tecelliye Mazhar Olmak İçin Neler Yapılmalıdır?

Tecelliye mazhar olmak için kulun Allah’a olan yakınlığını ve sevgisini artırması gerekir. Bunun için kulun şunları yapması gerekir:

 • Allah’ı zikretmek
 • Namaz kılmak
 • Oruç tutmak
 • Sadaka vermek
 • İyi işler yapmak
 • Kötü işlerden kaçınmak
 • Nefsi terbiye etmek
 • Kalbi temizlemek

Kul, bu şekilde Allah’a olan yakınlığını ve sevgisini artırdığında tecelliye mazhar olma ihtimali de artar. Ancak, tecelliye mazhar olmak için belirli bir zaman veya yer yoktur. Tecelli, Allah’ın lütfu ve ihsanı ile gerçekleşir ve kulun bunu kontrol etmesi mümkün değildir.


Yayımlandı

kategorisi