tecessüs ne demek din

Tecesssüs

Tecesssüs, Arapça “casusluk” anlamına gelen bir kelimedir. İslam hukukunda, başkalarının özel hayatını gizlice araştırmak ve öğrenmek anlamına gelir. Tecesssüs, İslam’da yasaklanmış bir davranıştır.

Tecesssüsün yasaklanmasının nedeni, başkalarının özel hayatına saygı duyulması gerektiğidir. Herkesin özel hayatı kendisine aittir ve başkaları tarafından gizlice araştırılmamalıdır. Tecesssüs, başkalarının özel hayatına müdahale etmek ve onları rahatsız etmek anlamına gelir.

Tecesssüs, çeşitli şekillerde yapılabilir. Örneğin, başkalarının evlerini veya iş yerlerini gizlice gözetlemek, telefonlarını dinlemek, e-postalarını okumak, sosyal medya hesaplarını takip etmek gibi davranışlar tecessüs kapsamına girer.

Tecesssüs, başkalarının özel hayatına müdahale etmek ve onları rahatsız etmek anlamına geldiği için İslam’da yasaklanmıştır. Tecesssüs yapan kişi, başkalarının özel hayatına saygı duymalı ve onları rahatsız etmemelidir.

Tecesssüsün yasaklanmasıyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de ve Hadis-i Şerif’lerde birçok ayet ve hadis bulunmaktadır. Örneğin, Kur’an-ı Kerim’de “Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? İşte bundan tiksindiniz. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah tövbeyi kabul edendir, esirgeyendir.” (Hucurat Suresi, 12) ayetinde tecessüsün yasaklandığı belirtilmektedir.

Hadis-i Şerif’lerde de tecessüsün yasaklanmasıyla ilgili olarak birçok hadis bulunmaktadır. Örneğin, Hz. Peygamber (s.a.v.) “Kim bir kavmin ayıplarını araştırırsa, Allah da onun ayıplarını araştırır. Allah da onun ayıplarını araştırınca, onu kendi evinde rezil eder.” (Tirmizi, Birr, 73) hadisinde tecessüs yapan kişinin Allah tarafından cezalandırılacağı belirtilmektedir.

Tecesssüs, İslam’da yasaklanmış bir davranıştır. Başkalarının özel hayatına saygı duyulması gerektiği için tecessüs yapmak doğru değildir. Tecesssüs yapan kişi, başkalarının özel hayatına müdahale etmek ve onları rahatsız etmek anlamına gelen bir davranışta bulunmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi