Tecim Ortaklığı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Tecim Ortaklığı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Tecim Ortaklığı" ne demek?

 1. Tecim işlemlerinin uygulanabilmesi amacıyla tecim yasasına göre kurulan ortaklıklar.

Tecim Ortaklığı nedir? İlişkili sözcükler

 • Tecim Ortaklığı: Tecim işlemlerinin uygulanabilmesi amacıyla tecim yasasına göre kurulan ortaklıklar. devamı...
 • Pay Belgiti çıkarılması: Kurulan tecim ve yapım ortaklıkları için malı sağlama ya da artırma amacıylapay belgiti çıkarılması. devamı...
 • Tecim Simgesi: Tecim eşyası ve malını yapan kişi ya da işletmenin adını derleyen sözcüklerin ilk harfleri bir araya getirilerek yapılan adlama. (Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Ali, Hamit ve Kemal’in kurdukları tecim ortaklığına (AHK) demeleri gibi). devamı...
 • Denetimci Ortaklık: Birçok ortaklıklara ilişkin pay belgitlerini satın alarak bunların yönetimleri üzerinde kendilerine düzenleyici yetkiler sağlayan ortaklık. Paylarını çoğunlukla ellerinde bulundurdukları diğer ortaklıkları yöneten ve denetleyen ortaklık. devamı...
 • Adlı Ortaklık: Bir ad altında tecimsel işlemler yapmak amacıyla kurulan, paydaşlarından bir bölüğünün alacaklılara karşı olan yükümlülük ve sorumlulukları sınırsız, diğerlerinin yükümlülük ve sorumlulukları ise belirli bir anamal ile sınırlanmış olan ortaklık. devamı...
 • Sorumlu Sınırlı Ortaklık: Sorumluluğu sınırlı olan ortaklıklar. Bu adla kurulmuş anamalı borç belgitlerine bölünmemiş her ortağın sorumluluğu koyduğu anamal ile sınırlanmış ortaklıklar. devamı...
 • Kooperatif: Ortaklarının gereksinimlerini uygun şartlarda elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan ortaklık. Üreticilerin, aracıyı ortadan çıkararak ürünlerini daha iyi şartlarda pazarlamak için kurdukları ortaklık. devamı...
 • Sınırlı Ortaklık: Belirli bir sermaye ile kurulan ortaklık. devamı...
 • Yersel Yönetim Ortaklığı: Belediyeler ve yersel yönetimlerce kurulan ortaklık. devamı...
 • Yazılık Tutma Zorunluluğu: Tecim ve yapımla uğraşanlarla, tecim ortaklıkları, uğraşıları, tecim ve yapıma ilişkin kamu kuruluşları, dernek, kuruluş ve örgütleri ve vakıflara ilişkin ekonomik işletmeler, bağımsız uğraşı çalışırları ve çiftçilerin ödeyecekleri vergiler saptanılmak üzereyazılık tutma zorunluluğunda olmaları. devamı...

Tecim Ortaklığı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.