tecimdışı film sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tecimdışı film kelimesinin manası:

  1. Fing, non-theatrical] [Alm. künstleriche Film] Sinem
  2. Tecimsel sinemaların gerekleri, izleyicinin düzeyi gözetilmeksizin çevrilmiş film
  3. Tecim amacıyla değil salt sanat amacıyla çevrilmiş, deneysel nitelikte film
  4. Bu amaçla çevrilmediği halde bu özellikleri taşıyan film.

tecimdışı film ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları