tek anlamlı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tek anlamlı kelimesinin manası:

  1. Tek anlamı olan (kelime veya kavram).
  2. Tek bir kavramı, tek bir anlamı yansıtan kelime. Araç-gereç adları terimler, bazı somut ve soyut adlartek anlamlıdırlar: ağızlık; duvar, elek, dizlik, silecek, keser, masa, sandalye vb. || Terim olarak: dörtgen, atardamar, çekim (gramerde), yer çekimi; soyut ad: barış, acıma, sevinç, güzellik gibi. Karşıtı çok anlamlılık’tır.

tek anlamlı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları