Tek Heceli Diller ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Tek Heceli Diller" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Tek Heceli Diller" ne demek?

 1. Kelimeleri, ek almadan ve çekime girmeden cümle içindeki yerlerine ve başka sözlerle birlikte kullanılışlarına göre çeşitli anlam ve görevler yüklenen diller: Çince, Tibetçe, Siyamca, Bask dili ve bazı Africa dilleri gibi. Bu dillerdeki sözlerin bir kısmı tek hecelidir. Karşıtı eklemeli diller’dir.

Tek Heceli Diller nedir? İlişkili sözcükler

 • Tek Heceli Dil: Çince ve Tibetçe gibi kelimeleri tek heceden oluşan dil. Sözcükleritek heceli dil: Çince, Tibetçe vb. devamı...
 • Eklemeli Diller: Kelime köklerini sabit tutup, birbirinden farklı görevlerle yüklü çekim ve yapım eklerini, değişmeyen sabit köklere ekleyen diller. Türkçe, Moğolca, Macarca gibi. Ural-Altay dil grubuna giren diller ile bazı Asya ve Afrika dillerieklemeli dillerdir. Türk dilieklemeli dillerin en tipik örneğidir: yol+cu+luğ+umuz+da+ki, yol+la-dık+lar+ımız+ı, sağ+la-m+la-ş-tır-ıl-dı, kon-ar göç-er+lik+ler+i+n+den.eklemeli diller kendi içlerinde de öneklemeli diller ve soneklemeli diller olarak ikiye devamı...
 • Ayrılı Diller: Kelimeleri değişmez olup çoğu tek hecelilerden ibaret bulunan ve bunların gramer ilgileri cümle içindeki yerleriyle belli olan diller: Çince gibi. devamı...
 • Bitişimli Diller: Gramer ilgileri, köke türlü ekler bitiştirilmekle anlatılan diller. devamı...
 • Bükümlü Dil Bükümlü Diller: Kelime köklerinin yapım ve çekim sırasında önde, içte ve sonda bazı ekler alarak farklı şekillere ve kırılmalara uğradığı dil veya diller: Arapça, Almanca, Farsça, İngilizce, Rusça gibi. bk. büküm. devamı...
 • Taneli Dil: Çince gibi, kelimeleri çözümlenemiyen ve birer kök durumunda olan dillere denir. devamı...
 • Yandaşlama Dil: Bantu dili gibi, gramatikal şekilleri kelimenin bağına bazı öğeler katılmakla meydana gelen dillere denir. devamı...
 • Ortak Dil: Ana dilleri veya lehçeleri farklı topluluklar arasında anlaşmayı sağlayan dil. Bir dilin lehçe ya da ağızlarından birinin yaygınlaşarak ülkeninortak dili durumuna gelmiş biçimi: Türkortak dili, Fransızortak dili vb. devamı...
 • Yaki Mono: Tibet’te, Asya’nın bazı yörelerinde yabani veya evcil olarak yaşayan, kılları uzun öküz türü, Tibet öküzü, Tibet sığırı (Bos grunniens). devamı...
 • Tibet Teriyeri: Tibet’Ten köken alan, Tibet kökenli pek çok ırkın kökenini oluşturan, bir Teriyerden çok çoban köpeğine benzeyen, vücudu kare şeklinde, orta boy, kıvrak ve dayanıklı, ayak yapısı ırka özgü geniş, yayvan, yuvarlak bir kar ayakkabısı gibi işlev gören ve karda yürürken batmasını önleyen, kürkü çift katmanlı, üst tabaka düz veya dalgalı ince tüylerden, alt tabaka ise devamı...

Tek Heceli Diller ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.