Tek Maden Para Yöntemi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Tek Maden Para Yöntemi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Tek Maden Para Yöntemi" ne demek?

 1. Sadece altından ya da gümüşten ya da benzeri bir madenden olmak üzere tek madenden para yapımı yöntemi.

Tek Maden Para Yöntemi nedir? İlişkili sözcükler

 • Harcama Yöntemi: Bir ekonomide genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde, iktisadi karar birimlerinin sonul mal ve hizmetlere yönelik yaptıkları harcamaların toplanmasına dayanan milli gelir hesaplama yöntemlerinden biri. krş. gelir yöntemi, üretim yöntemi devamı...
 • Grup Tahmin Yöntemi: Olaf Helmer ve Norman Dalkey tarafından 1950 yılında geliştirilen; teknolojinin hızlı değişim gösterdiği alanlar başta olmak üzere, sosyal ve iktisadi alanlarda konu ile ilgili uzmanların görüşlerine dayanarak gelecekte gerçekleşmesi olası olayların zamanını belirleme ve öngörme yöntemi. devamı...
 • Yamaç Paraşütü: Rüzgârın yardımıyla yüksek tepe veya yar başlarından boşluğa uçurulmak üzere yapılan paraşüt. Bu paraşüt ile yapılan spor türü. devamı...
 • Tek Yönlü Penalama: Penayı tele sadece aşağı doğru vurarak gitar çalma yöntemi. devamı...
 • T Yöntemi: Kromozomların sadece uç kısımlarının Gimsa veya akridin oranjla ortaya konmasına yönelik bir boyama yöntemi. devamı...
 • ödünç Verme Yöntemi: Okuyucuya ödünç verilecek kitaplık gereçleriyle ilgili kaydın tutulma biçimini saptayan yöntem, a. bkz. işlem kartlı ödünç verme, markayla ödünç verme, çekli ödünç verme, Newarködünç verme yöntemi, Dîckmanödünç verme yöntemi, Islingtonödünç verme yöntemi, fotoğrafiködünç verme yöntemi, delikli kartlaödünç verme yöntemi, ses-kayıtödünç verme yöntemi. devamı...
 • Modüler Aritmetik: N bir pozitif tam sayı olmak üzere sadece 0,1,2,…, n — 1 tamsayılarından oluşan kümede (+) toplama ve (•) çarpma işlemlerini birer iç işlem olarak tanımlamak suretiyle yapılan aritmetik. devamı...
 • Benzer Ederlerle Değer Yöntemi: İşletmede yer alan bir varlığın benzerini, o günkü satak koşulları içinde elde etmek için yapılan harcamaların tutarına göre değerlemenin benzeri ederlerle yapılması yöntemi. devamı...
 • Kıdem Tazminatı: Belirli süre çalıştıktan sonra ayrılan işçiye görev süresine bağlı olarak verilen para. Bir işyerinde enaz bir yıl olmak üzere belli bir süre çalışmış olan işçiye çalışma süresine bağlı olarak, hizmet devamı...
 • Yararlanma Payı: Kâr payı, kâr dağıtımı, anamal payı parası ortaklık tarafından ortağına verildiği takdirde bu pay yerine geçerli olmak üzere verilen değersiz bir belgit. devamı...

Tek Maden Para Yöntemi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.