tek parmaklılar sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tek parmaklılar kelimesinin manası:

  1. Memeliler sınıfının otçul, geviş getirmeyen, beş parmaklı fil, üç parmaklı gergedan, tapir veya bir parmaklı toynaklıları içine alan alt takımı.
  2. (Yun. perissos: tek; daktylos: parmak) Memeliler (Mammalia) sınıfının, etenliler (Placentalia) bölümünün, toynaklılar (Ungulata) üst takımından, art parmakları tek sayıda olup özellikle ortadaki gelişmiş olan, ön parmakları ayrık ve çift sayıda olabilen, memeleri kasık bölgesinde bulunan, otçul, geviş getirmeyen bir takım.

tek parmaklılar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları