Tek Tabakalı Epitel ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Tek Tabakalı Epitel" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Tek Tabakalı Epitel" ne demek?

 1. Tek sıra hücre tabakasından oluşan, omurgasız hayvanların dış yüzeyi ile omurgalı hayvanların iç organlarını astarlayan, kübik (böbrekte), silindirik (ince bağırsakta) ve yassı (endotelyum ve mezotelyumda) tipleri olan örtü epiteli tipi.

Tek Tabakalı Epitel nedir? İlişkili sözcükler

 • Tek Tabakalı Epitel: Tek sıra hücre tabakasından oluşan, omurgasız hayvanların dış yüzeyi ile omurgalı hayvanların iç organlarını astarlayan, kübik (böbrekte), silindirik (ince bağırsakta) ve yassı (endotelyum ve mezotelyumda) tipleri olan örtü epiteli tipi. devamı...
 • çok Tabakalı Epitel: Çok sıralı hücrelerden oluşmuş, en alt tabakadaki hücreleri silindirik, orta tabakadaki hücreleri genellikle kübik ya da çok köşeli, en üst tabakadaki hücreleri yassı, kübik ya da silindirik olan ve bu tabakadaki hücre şekline göre isimlendirilen, hemen altındaki bağ dokusundan beslenen örtü epiteli tipi. devamı...
 • çok Tabakalı Yassı Epitel: Derinin epidermis tabakası, ağız ve özofagusta olduğu gibi, eşit biçimde olmayan birçok hücre sırasından oluşan, en alt sıradaki hücreleri silindirik, en üst sıradaki hücreleri yassı olan örtü epiteli. devamı...
 • Epitel Doku: (Yun. epi: üzerinde; thele: meme başı) Embriyonun endoderm, ektoderm ve mezoderm tabakalarından köken alan, örtü epiteli, bez epiteli, kassı epitel (miyoepitel) ya da duyu epiteli (nöroepitel) olarak sınıflandırılan, birbirine sıkıca bağlanmış hücreler ve az miktardaki hücreler arası maddeden oluşan doku. devamı...
 • Kübik Epitel: Hücrelerin eni boyuna hemen hemen eşit olan, tek tabakalı (böbrekte) ve çok tabakalı (bazı büyük bezlerin kanallarında) olmak üzere iki tipi bulunan örtü epiteli. devamı...
 • Endotel: Bk. iç kaplar tabaka Kalp ve damarların iç yüzeyini çevreleyen tek katlı yassı epitel, endotelyum. devamı...
 • Silindirik Epitel: Hücrelerin uzunluğu, genişliğinden fazla olan, çekirdekleri oval ve bazale yakın bulunan, silli (trakeada), silsiz (midede) ya da mikrovillus (ince bağırsakta) taşıyan ya da ovaryum gibi büyük bezlerde çok tabakalı olabilen, silindir şeklindeki hücrelerden oluşan epitel. Prizmatik epitel. devamı...
 • Kılcal Damar: Dokulardaki atardamarların son dallarını, toplardamarların ilk dallarına birleştiren ince damar. Dokularda toplardamar ve atardamar arasındaki bağlantıyı sağlayan ve duvarlarından doku sıvısına madde geçebilen, endotelyum hücreleriyle kaplı, 7-9? çapında, devamı...
 • Olfaktoryal Epitel: Bk. koku alma epiteli devamı...
 • Selektinler: Lenfosit ve endotelyum hücreleri üzerinde bulunan, transmembran yapısındaki glikoproteinler; P-selektin trombosit ve endotelyum hücrelerinde, E-selektinler endotelyum hücrelerinde ve L-selektinler lökosit hücre zarlarında bulunan adezyon molekülleri. devamı...

Tek Tabakalı Epitel ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.