tek tanrıcılık sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tek tanrıcılık kelimesinin manası:

  1. İnsanın, doğada ve toplumda, ilk veya değişmez sebebi araştırmasına yol açan tarihsel şartların etkisiyle her şeye gücü yeten bir tek tanrı düşüncesine varması, monoteizm.
  2. Evreni, doğayı ve toplumu yaratıp yöneten, her şeye gücü yeten tek bir tanrı bulunduğuna inanma ve ona tapınma.

tek tanrıcılık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları