tek tırnaklıların strongil enfeksiyonu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tek tırnaklıların strongil enfeksiyonu kelimesinin manası:

  1. Atlarda Strongyloidea üst ailesindeki nematodların neden olduğu abdominal peritonda hemorajik nodüllerin oluşumuyla belirgin hastalık.

tek tırnaklıların strongil enfeksiyonu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları