teka hücre tümörü sözlük anlamı nedir?

Sözlükte teka hücre tümörü kelimesinin manası:

  1. Köpeklerde ve ineklerde ender olarak görülen, iyicil, sert, yekpare, beyaz, sarı veya turuncu renkli bir yumurtalık tümörü, tekom. Çekirdekler oval veya mekik biçimli olup sitoplazma lipit damlacıkları içerir ve hücrelerin çevresinde retikulum ipliklerine rastlanır.

teka hücre tümörü ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları