Teka Hücre Tümörü ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Teka Hücre Tümörü" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Teka Hücre Tümörü" ne demek?

 1. Köpeklerde ve ineklerde ender olarak görülen, iyicil, sert, yekpare, beyaz, sarı veya turuncu renkli bir yumurtalık tümörü, tekom. Çekirdekler oval veya mekik biçimli olup sitoplazma lipit damlacıkları içerir ve hücrelerin çevresinde retikulum ipliklerine rastlanır.

Teka Hücre Tümörü nedir? İlişkili sözcükler

 • Püskürteç: Sıvıları ve toz durumundaki maddeleri gaz veya toz durumunda saçmaya, atmaya yarayan tulumba veya körük biçimindeki aygıt, pülverizatör. Sprey. devamı...
 • Retiküler Bağ Dokusu: Retikulum hücreleriyle retikulum ipliklerinden oluşan, kan yapan organların esasını oluşturan bağ doku. Diğer bağ doku türlerine göre çok sayıda hücreleri içerir. devamı...
 • Granüloza Teka Hücre Tümörü: Granüloza veya teka hücrelerinden köken alan yumurtalık tümörü. devamı...
 • Kilotoraks: Göğüs boşluğunda lipitten zengin, süt beyazından sarıya değişen renklerde, çok sayıda lenfosit, az sayıda nötrofil, alyuvar, plazma hücresi ve yağ damlacıkları içeren kilus adı verilen lenf sıvısının toplanması, kiloplöro, kilöz hidrotoraks, kilöz plörazi. Duktus torasikusun yırtılması veya sızıntısı sonucu ara sıra köpek ve kedilerde rastlanır. Nedenleri arasında tümörler, yapılış bozuklukları, dirofilariazis ve blastomikozis yer alır. devamı...
 • Hücre Plağı: Bitki hücrelerinde hücre bölünmesi sırasında iki oğul hücre çekirdeği oluştuktan sonra Golgi kesecikleri ve endoplâzmik retikulum parçacıklarının hücrenin ortasında dizilmesi ile oluşan ve ileriki safhalarda hücre duvarını verecek olan yapı. devamı...
 • çıtırtılı Harharalar: Nefes alma sırasında yapışmış bronş çeperleri birbirinden ayrıldığında oluşan ses, çıtırtılı raller. Ateşe tuz kristalleri veya su damlacıkları atıldığında çıkan sesi andırır veya kulak önünde parmaklar arasında birbirine sürtülen kılların çıkardığı sese benzer. devamı...
 • Inhalasyon: Solukla alma Maddenin solunum yolu ile vücuda alınması. devamı...
 • Iyicil Tümör: Hücreleri köken aldıkları doku hücrelerine benzeyen, sınırlı, yavaş ve genişleyerek büyüyen, kapsüllü, bazal zarını bozmayan, mitotik indeksi düşük, metastaz ve invazyon yapmayan hücrelerden oluşan tümörlerin genel adı, benign tümör, selim tümör. devamı...
 • Adipolökosit: Böceklerde yağ veya vaks damlacıkları kapsayan kan hücresi tipi. devamı...
 • Emülsiyon: Bir sıvının başka bir sıvı içinde küçük damlacıklar halinde dağılmasıyla oluşan heterojen ortam. Bk. asıltı devamı...

Teka Hücre Tümörü ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.