tekel sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tekel kelimesinin manası:

  1. Bir malın yapımının, tek bir kuruluşun elinde bulunduğu durum, inhisar, monopol.
  2. Herhangi bir üretim alanını devletin elinde tutma, satışı tek elden yönetme ve fiyata hâkim olma durumu, inhisar, monopol.
  3. Bir tek şeye tek başına sahip çıkma
    Örnek: Özel yalıların tekelinden kurtarılan yeni kıyılar da halkın denizle buluşmasını sağlayacak. H. Taner
  4. Çok sayıda alıcı karşısında sunumun tek bir satıcı tarafından yapıldığı, aynı üretim dalına girişin engellendiği ve başka mallarla ikamesi oldukça güç bir malın üretildiği piyasa.
  5. İnhisâr.

tekel ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları