tekelci toprak geliri sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tekelci toprak geliri kelimesinin manası:

  1. Bir taşınmaz iyesinin, ya hiçbir emek vermeksizin salt iyelik hakkından yararlanarak ya da taşınmazın nitelikleri ve bulunduğu yerin sağladığı üstünlük nedeniyle artan değerinden elde ettiği kazanç.

tekelci toprak geliri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları