Tekelli ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Tekelli" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Tekelli" ne demek?

 1. İnhisârî (bk. kendi başına).

Tekelli nedir? İlişkili sözcükler

 • Kıyamı Binefsihı: (Kıyam-ı bizatihi) : Fık: Varlığı, durması kendi zatı ile olmak manasında bir sıfat-ı İlahidir. Şöyle ki: Hak Teala’nın ezeli ve ebedi olan varlığı kendi zatı ile kaimdir. Kendi varlığı, kendi hüviyetinin, kendi mukaddes zatının muktezasıdır. Asla başkasının değildir. Bunun için, Allah Teala’ya “Vacib-ül Vücud” denir. (Bak: Vücud) (Osmanlıca’da yazılışı: kıyam-ı binefsihî) devamı...
 • Içduyu: Kişinin, kendi ruhsal durumlarının ve iç yaşantılarının dolaysız olarak bilincine varması. (Locke’ta) Kişinin kendi öznel edimleri ve yetenekleri üzerine düşünmesi; dış duyumun karşıtı. 3-(Kant’ta) Kendi kendini içten algılama yetisi. // devamı...
 • Erzak: Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı Örnek: Çarşıdan erzakını bile kendi pazarlık eder, kendi alır, kendi evine getirir. Ö. Seyfettin devamı...
 • Autograph: Bir kimsenin kendi el yazısı Muharririn kendi eliyle yazılmış yazı veya müsvedde devamı...
 • Introvert: İçekapanık Kendine çevirmek, kendi içine çevirmek devamı...
 • Pull Oneself Up By Ones Own Bootstraps: Kendi göbeğini kendi kesmek, kendi işini kendi görmek devamı...
 • Otoliz: (Yun. autos: kendi; lysis: çözülme) Kendi kendini sindirme olayı. Canlının ölümden sonra nekropsi veya otopsi yapılıncaya kadar geçen geçen sürenin uzuzn olması h devamı...
 • Sealed His Faith: Kendi geleceğŸine karar vermişŸ, kendi geleceğŸini belirlemişŸ, kendi kaderini kendisi çizmişŸ devamı...
 • Tekel: Bir malın yapımının, tek bir kuruluşun elinde bulunduğu durum, inhisar, monopol. Herhangi bir üretim alanını devletin elinde tutma, satışı tek elden yönetme ve fiyata hâkim olma durumu, inhisar, monopol. devamı...
 • Shape Ones Course: Kendi yoluna karar vermek, kendi yolunu belirlemek, -a doğŸru gitmek (Yazılışı: shape one’s course) devamı...

Tekelli ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.