teknik yarışımı önleme sözlük anlamı nedir?

Sözlükte teknik yarışımı önleme kelimesinin manası:

  1. Anlaşma yapılarak karşı teknikbilimin ele alınması yoluyle, yarışımın kaldırılması ve tekel yaratılması.

teknik yarışımı önleme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları