Tekyazı Dizisi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Tekyazı Dizisi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Tekyazı Dizisi" ne demek?

 1. Genellikle üniversite, kurum vb. kuruluşlarca bir tek ortak ad altında birden çok yazarın tekyazılarıyle yayımlanan dizi.

Tekyazı Dizisi nedir? İlişkili sözcükler

 • Tekyazı Dizisi: Genellikle üniversite, kurum vb. kuruluşlarca bir tek ortak ad altında birden çok yazarın tekyazılarıyle yayımlanan dizi. devamı...
 • Uğraş Dergisi: Sinemacılık ya da televizyonculuk uğraşıyla ilgili yayınlarda bulunan ya da bu uğraşlardan olanların örgütlendikleri kuruluşlarca yayımlanan dergi. devamı...
 • Müessese: Kuruluş, kurum (I). Kurum (I). devamı...
 • Toplumsal Dayanışma: Toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesi. devamı...
 • Fibonacci Dizisi: Elemanları Fibonacci sayıları olan bir dizi. devamı...
 • Aile Dizisi: Ailenin tüm bireylerinin sakıncasızca izleyebilecekleri nitelikteki dizi. devamı...
 • Asal Sayılar Dizisi: Elemanları asal sayılar olan dizi. devamı...
 • Burs: Bir öğrencinin öğrenimini sürdürebilmesi veya bir kimsenin bilgi ve görgüsünü artırması için belli bir süre devlet veya özel kuruluşlarca ödenen aylık para Bu amaçla vakfedilmiş paranın veya malın geliri. devamı...
 • Gelir Ortaklığı Senetleri: Köprü, baraj, elektrik santrali, karayolu, demiryolu, iletişim sistemleri ile sivil kullanıma yönelik kamu kurum ve kuruluşlarına ait deniz ve hava limanlarının gelirlerine ortak olunması için çıkarılan devlet borç senetleri. devamı...
 • Dizimsel Tür Dizisi: Düzgün ya da düzgün olmayan bir deyimin ayraçsız yazılış biçiminde her imine karşılık dizimsel türünü belirtmekle elde edilen dizi. || Örn. (…) Krş.. dizimsel tür indirgemesi, dizimsel tür İndirgeme kuralı. devamı...

Tekyazı Dizisi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.